Версiя для друку

Рахунок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів

Надавач послуг: Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Реєстраційний рахунок № UA268201720343120002000077069 ДКСУ, м. Київ
МФО банку 820172
Код ЄДРПОУ 37316378
Платник: ________________________________________
________________________________________


РАХУНОК № _____

від __ ______________ 20___року

№ з/п Найменування Вартість виготовлення
1 сторінки,
грн.
Кількість сторінок,
од.
Ціна, грн.
1 Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру      
2 Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру      
3 Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо      
4 Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування      
  РАЗОМ      

Всього до сплати:___________________________________________________
__________________________________________________________________
(сума прописом)
Виконавець _______________ ____________________________
  (підпис) посада (П.І.Б.)


Перейти на початок