Версiя для друку

Круглий стіл «Проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»

Круглий стіл «Проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»

12 лютого 2020 року за ініціативи Вищої ради правосуддя відбувся круглий стіл на тему «Проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України». У заході взяли участь представники органів та установ системи правосуддя, наукової спільноти та експерти.

З огляду на те, що обрання складу ВККСУ належить до повноважень ВРП (стаття 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції від 16 жовтня 2019 року), останньою запропоновано обговорити важливі питання проведення конкурсу до ВККСУ, зокрема:

1. Відповідність Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 10 грудня 2019 року № 3407/0/15-19, вимогам чинного законодавства, міжнародно-правовим зобов’язанням України перед Радою Європи та Висновкам Венеціанської комісії.

2. Порядок проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно до Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

3. Перспективи практичної реалізації Закону України від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» у розрізі звернення до Конституційного Суду України.

4. Правовий статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у процедурі призначення, кваліфікаційного оцінювання, переведення, відрядження, добору суддів тощо в аспекті Закону України від 16 жовтня  2019 року № 193-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» та Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідно до частини другої статті 951 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції від 16 жовтня 2019 року) положення про конкурс затверджує ВРП. Саме питання, що стосується Положення, викликало чимало дискусій під час круглого столу.

Як відомо, Вища рада правосуддя 12 грудня 2019 року оголосила  про початок конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та про формування конкурсної комісії.

До складу конкурсної комісії входять: 1)  три особи, обрані Радою суддів України із числа її членів; 2) три особи із числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Нагадаємо, що Рада суддів України надала Вищій раді правосуддя пропозиції щодо складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ, а от міжнародні та іноземні організації, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції власних пропозицій не надали.

Через припинення 7 листопада 2019 року повноважень членів ВККСУ зупинено важливі процедури, що позначаються на роботі всієї судової системи. Зокрема, зупинено кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність займаній посаді, добір кандидатів на посаду судді, конкурси в суди першої та другої інстанцій, де лишаються незаповненими значна кількість суддівських посад і суди не можуть здійснювати правосуддя, а також конкурс до Вищого суду з питань інтелектуальної власності.    

Вci новини
Перейти на початок