X

Питання-відповіді

Щодо декларації доброчесності СУДДІ
Зміст питання (твердження) Питання Відповідь
Щодо подання декларації доброчесності судді  Чи зобов’язаний суб’єкт декларування подавати декларацію доброчесності судді у році його призначення суддею, якщо відповідний указ Президента України виданий  після закінчення строку для подання декларації? Ні.
Обов'язок подавати декларацію доброчесності виникає з набуттям статусу судді. Якщо згідно з  указом Президента України статус судді набуто після 01 травня 2024 року, тобто після закінчення строку для подання декларації, суб'єкт декларування не зобов'язаний її подавати у 2024 році.

 
Щодо твердження 10
«Випадків наявності потенційного та/або реального конфлікту інтересів у моїй діяльності не було»
Як декларувати твердження в разі наявності в судді конфлікту інтересів, який врегульовано у процесуальний спосіб? Необхідно обрати «Не підтверджую»
Щодо твердження 11
«Мною вживалися передбачені законом заходи з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»
Як декларувати твердження, якщо такі заходи вжито суддею у спосіб, визначений процесуальним законом? У такому разі відповідь на це питання (твердження 11) не надається
Як декларувати твердження, якщо впродовж звітного періоду (у минулому році) у суб'єкта декларування не було випадків конфлікту інтересів? Необхідно обрати «Не підтверджую».
У такому разі суб'єкт декларування може пояснити у розділі ІІІ декларації, що вибір способу декларування обумовлено відсутністю конфлікту інтересів у звітному періоді.
Щодо твердження 15
«Мною не вчинялися дії з метою набуття громадянства (підданства) іноземної держави»
Як декларувати твердження за наявності відомостей, опублікованих у медіа (ЗМІ), де йдеться про наявність у декларанта громадянства (підданства) іноземної держави? У випадку, якщо декларантом не вчинено жодних дій, які б були спрямовані на набуття громадянства (підданства) іншої держави, необхідно обрати «Підтверджую»
Щодо твердження 16
«Мені не відомо про існування оформлених на моє ім’я документів, що підтверджують мою належність до громадянства (підданства) іноземної держави»
Як декларувати твердження за наявності відомостей, опублікованих у медіа (ЗМІ), де йдеться про наявність у декларанта громадянства (підданства) іноземної держави? Відомості, опубліковані в медіа (ЗМІ), можуть вважатися джерелом інформації про існування документів, що підтверджують належність декларанта до громадянства (підданства) іноземної держави. Тому у такому разі необхідно обрати «Не підтверджую».
За наявності інших обставин, що впливають на волевиявлення при заповненні декларації, декларант вправі надати пояснення про них у розділі ІІІ декларації
Щодо твердження 18
«Мені не відомо, чи відвідували члени моєї сім’ї територію російської федерації та/або тимчасово окуповану російською федерацією територію України»
Як декларувати твердження, якщо декларанту відомо, що члени її/його сім'ї не відвідували територію російської федерації та/або тимчасово окуповану російською федерацією територію України? Необхідно обрати «Підтверджую»
Щодо твердження 28
«Мною не вчинялися діяння, що мали наслідком притягнення мене до юридичної відповідальності»
Як декларувати твердження, якщо впродовж звітного періоду (у минулому році) суб'єкт декларування не притягувався до юридичної відповідальності? Необхідно обрати «Підтверджую»
Як декларувати твердження, якщо впродовж звітного періоду (у минулому році) суб'єкта декларування було притягнено до відповідальності за адміністративне правопорушення та/або до будь-якого іншого виду юридичної відповідальності? Необхідно обрати «Не підтверджую»
Як декларувати твердження, якщо діяння було вчинено суб'єктом декларування до звітного періоду, а факт притягнення до відповідальності за це діяння мав місце у звітному періоді (у минулому році)? Необхідно обрати «Не підтверджую»
Чи є стягнення виконавчого збору видом юридичної відповідальності при заповненні цієї декларації? Ні
Щодо декларації родинних звязків СУДДІ
Зміст питання (відомості) Питання Відповідь
Щодо подання декларації родинних зв’язків судді Чи зобов’язаний суб’єкт декларування подавати декларацію родинних зв’язків судді у році його призначення суддею, якщо відповідний указ Президента України виданий  після закінчення строку для подання декларації? Ні.
Обов'язок подавати декларацію родинних зв’язків виникає з набуттям статусу судді. Якщо згідно з  указом Президента України статус судді набуто після 01 травня 2024 року, тобто після закінчення строку для подання декларації, суб'єкт декларування не зобов'язаний її подавати у 2024 році.
Щодо зазначення відомостей про осіб, з якими у суб’єкта декларування є родинні зв’язки Чи зобов’язаний суб’єкт декларування вказувати відомості про особу, з якою він має родинні зв’язки, як «працівника правоохоронних органів», якщо ця особа перебуває у трудових чи службових відносинах з правоохоронними органами за вільним наймом (без присвоєння спеціального звання) і не здійснює правоохоронних функцій? Ні.
Такий працівник не підпадає під визначення «працівник правоохоронного органу» в цілях заповнення декларації родинних зв’язків
Чи зобов’язаний суб’єкт декларування вказувати відомості про особу, яка проходить службу у військовій контррозвідці Служби безпеки України? Так.
У разі якщо посада належить до переліку тих, що передбачені частиною 1 статті 52-1 Закону України «Про запобігання корупції» (посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, осіб, які безпосередньо забезпечують безпеку посадових осіб відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»), у графах «Місце роботи /проходження служби» та «Займана посада» зазначається: «посада належить до переліку тих, що передбачені частиною першою статті 52-1 Закону України «Про запобігання корупції».
Чи зобов’язаний суб’єкт декларування вказувати відомості про особу, яка має право на здійснення адвокатської діяльності, однак таку не здійснювала і не планує здійснювати? Яким чином відображати у декларації інформацію про наявність у неї права на здійснення адвокатської діяльності та яким чином уточнити, що така діяльність не здійснюється? Так.
У розділі III декларації «Місце для додаткової інформації» декларант вправі зазначити про індивідуальні обставини здійснення / не здійснення особою, з якою у нього є родинні зв’язки, адвокатської діяльності.
Яким чином суддя повинен заповнити п. 8 розділу 2 декларації родинних зв’язків судді, якщо особа, з якою він має родинні зв'язки, відмовилася надавати про себе відомості щодо місця роботи/проходження служби, займаної посади та періоду перебування на посаді?  Обов’язок задекларувати повні і достовірні відомості та своєчасно подати декларацію покладається на суддю.
Суддя повинен діяти сумлінно та вживати усіх розумних заходів з метою отримання необхідної для заповнення декларації інформації.
Якщо в результаті вжитих заходів судді не вдалося здобути (отримати) інформацію, необхідну для заповнення декларації, він має право надати пояснення у полі «Місце для додаткової інформації» відповідних розділів декларації родинних зв’язків судді.