Версiя для друку

100 днів роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України нового складу

Відповідно до вимог Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» сформовано Вищу кваліфікаційну комісію суддів України у новому складі.

9 грудня 2014 року відбулось перше засідання Комісії у новому складі.

Загальна ситуація станом на 9 грудня 2014 року

Призначення, обрання та звільнення суддів

Станом на цей день на розгляді в Комісії перебувало 862 матеріали щодо призначення на посаду судді вперше, обрання на посаду судді безстроково, переведення судді до іншого суду, відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності та припинення відставки судді.

Категорія матеріалів

Кількість

Матеріали щодо кандидатів для призначення на посаду судді вперше

3

Матеріали щодо обрання кандидатів на посаду судді безстроково, з них:

Автономна Республіка Крим

місто Донецьк та Донецька область

місто Луганськ та Луганська область

490

6

39

15

Заяви суддів про рекомендування для переведення на роботу на посаді судді до іншого місцевого суду в межах п’ятирічного строку, з них:

Автономна Республіка Крим

місто Донецьк та Донецька область

місто Луганськ та Луганська область

184

2

99

47

Заяви суддів, обраних безстроково, щодо переведення з одного суду до іншого того самого рівня і спеціалізації, з них:

Автономна Республіка Крим

місто Донецьк та Донецька область

місто Луганськ та Луганська область

86

1

56

28

Матеріали щодо переведення суддів, обраних безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації або до суду іншої спеціалізації, в тому числі:

Автономна Республіка Крим

місто Донецьк та Донецька область

місто Луганськ та Луганська область

88

2

9

10

Клопотання Генерального прокурора України про відсторонення суддів від посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності

8

Клопотання судді про скасування рішення Комісії про відсторонення його від посади судді

1

Матеріали про припинення відставки суддів, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок за вчинення умисного злочину

2

Дисциплінарне провадження

Також на розгляді Комісії перебувало 7726 скарг (заяв) щодо неналежної поведінки судді.

З цієї кількості скарг (заяв) 84 стосувались неналежної поведінки суддів, які приймали рішення стосовно учасників масових акцій громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.

Кількість скарг (заяв) станом на 9 грудня 2014 року

Загальна кількість скарг (заяв) за 2011 рік

Загальна кількість скарг (заяв) за 2012 рік

Загальна кількість скарг (заяв) за 2013 рік

7726

12465

10673

9613

Кількість нерозглянутих скарг (заяв) становила 62 % від загальної кількості скарг (заяв), які надійшли на розгляд Комісії за 2011 рік; 72 % - за 2012 рік, 80% - за 2013 рік.

На момент першого організаційного засідання Комісії у новому складі члени Комісії отримали практично річне (порівняно з попередніми роками) навантаження за кількістю скарг (заяв).


З огляду на зазначене першочерговим завданням Комісії було вирішення таких питань:

- переведення суддів місцевих загальних судів з окремих територій Донецької та Луганської областей до іншого суду у зв’язку із неможливістю здійснювати правосуддя через проведення антитерористичної операції;

- рекомендування суддів, п’ятирічний строк призначення яких на посаду закінчився в період відсутності повноважень попереднього складу Комісії, для обрання на посаду безстроково.

У зв’язку із значним обсягом скарг (заяв) щодо неналежної поведінки суддів, які Комісія у попередньому складі не встигла розглянути, суспільною актуальністю скарг (заяв) щодо неналежної поведінки суддів, які приймали рішення стосовно учасників масових акцій громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, перед новим складом Комісії постало завдання щодо оперативного розгляду питань дисциплінарної відповідальності суддів.

На виконання визначених законом повноважень за перші 100 днів роботи з 9 грудня 2014 року по 18 березня 2015 року Комісією у новому складі проведена така робота.

Перші результати

Вирішення питання суддів судів Донецької та Луганської областей

11 грудня 2014 року Комісія одним із перших своїх рішень затвердила спрощений перелік документів, які повинні подати судді із Донецької та Луганської областей для вирішення питання про переведення на роботу на посаді судді до іншого суду.

Рішенням Комісії від 18 грудня 2014 року було затверджено Положення про особливий порядок переведення судді до іншого суду у зв’язку із неможливістю здійснення правосуддя на окремих територіях Донецької та Луганської областей.

З метою невідкладного вирішення питання про переведення суддів місцевих судів Донецької та Луганської областей, які не мають змоги здійснювати правосуддя в районі проведення антитерористичної операції, 25 - 27 грудня 2014 року, 3 березня 2015 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання щодо переведення таких суддів для роботи на посаді судді до інших місцевих судів та провела конкурс на заміщення вакантних посад суддів серед суддів місцевих судів Донецької та Луганської областей відповідно до особливого порядку переведення суддів з окремих територій.


За результатами проведених конкурсів Комісією забезпечено переведення 103 суддів в межах п’ятирічного строку судів, що знаходяться на вказаних територіях та направлено Президентові України матеріали 62 суддів (обраних безстроково) місцевих загальних судів, які знаходяться на вказаних територіях щодо переведення на посаду судді до іншого суду.

Призначення, обрання та звільнення суддів

Комісією проведено 11 засідань, на яких розглянуто 748 матеріалів щодо обрання на посаду судді безстроково, переведення до іншого суду, відсторонення від посади судді та припинення відставки судді.

- щодо забезпечення розгляду питання про обрання на посаду судді безстроково.

Комісією розглянуто 398 заяв суддів щодо рекомендування для обрання на посаду судді безстроково.

За результатами розгляду цих заяв Комісією прийнято 339 рішень про надання рекомендацій для обрання на посаду судді безстроково. Стосовно 59 суддів розгляд заяв було відкладено або знято з різних підстав. До Верховної Ради України Комісією направлено 9 подань про обрання 227 кандидатів на посаду судді безстроково;

- щодо забезпечення розгляду питання про рекомендування судді для переведення до іншого суду в межах п’ятирічного строку.

Комісією розглянуто 243 заяви судді щодо переведення на роботу на посаді судді до іншого суду в межах п’ятирічного строку, з яких 114 – задоволено, надано рекомендацію для переведення до іншого суду. Відповідні матеріали направлено Президентові України для вирішення питання про переведення суддів до іншого суду в межах п’ятирічного строку.

Комісією прийнято 95 рішень про відмову в переведенні на роботу на посаді судді до іншого суду. Стосовно 34 суддів розгляд заяв було відкладено з різних причин;

- щодо забезпечення розгляду питання про переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Комісією розглянуто 81 заяву, що надійшли від суддів, раніше обраних безстроково, про переведення з одного суду до іншого того самого рівня і спеціалізації. За результатами їх розгляду до Адміністрації Президента України направлено 62 матеріали про переведення суддів, обраних безстроково, з одного суду до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Комісією прийнято 9 рішень про відмову в направленні Президентові України матеріалів щодо переведення на посаду судді до іншого суду. 10 заяв суддів знято з розгляду.

Відсторонення судді від посади

На засіданнях Комісії розглянуто 23 клопотання Генерального прокурора України про відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

За результатами розгляду прийнято 21 рішення про відсторонення судді від посади на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора України у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності та 2 рішення про відмову у задоволенні такого клопотання.

Крім того, Комісією було розглянуто 1 клопотання судді про скасування рішення Комісії про відсторонення його від посади судді на підставі вмотивованої постанови Генерального прокурора України у зв’язку з притягнення його до кримінальної відповідальності.

Припинення відставки судді

За вказаний період Комісією прийнято 2 рішення щодо припинення відставки двох суддів у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо них за вчинення умисного злочину.

Дисциплінарне провадження

На сьогодні Комісія є єдиним функціонуючим органом, уповноваженим на здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів.

До її повноважень належить розгляд скарг (заяв) щодо неналежної поведінки суддів місцевих та апеляційних судів, прийняття рішень за результатами дисциплінарного провадження.

1.

Кількість первинних скарг (заяв) щодо неналежної поведінки суддів, що надійшли до Комісії
за період з 9 грудня 2014 по 16 березня 2015 року

2464

2.

Загальна кількість первинних скарг (заяв) щодо неналежної поведінки суддів, розподілених членам Комісії за період з 9 грудня 2014 року по 16 березня 2015 року
(у тому числі скарг (заяв), що не були розглянуті попереднім складом Комісії)

10190

3.

Кількість розглянутих скарг (заяв) щодо неналежної поведінки суддів за період з 9 грудня 2014 року по 16 березня 2015 року

556

4.

Кількість скарг (заяв) щодо неналежної поведінки суддів, що перебувають на розгляді станом на 16 березня 2015 року

9634

Комісією за період з 9 грудня 2014 року по 18 березня 2015 року проведено 6 засідань з питань дисциплінарної відповідальності суддів.

За 543 скаргами (заявами) щодо неналежної поведінки суддів Комісією прийнято рішення про відмову у відкритті дисциплінарної справи.

Стосовно 48 суддів Комісією прийнято рішення про відкриття дисциплінарної справи, стосовно 17 суддів - про припинення дисциплінарного провадження.

Також Комісією прийнято 1 рішення про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади за порушення присяги.

За скаргами (заявами) щодо неналежної поведінки суддів, які приймали рішення стосовно учасників масових акцій громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, Комісією відкрито 26 дисциплінарних справ, з яких 21 відкрита Комісією у новому складі.

Організація підготовки суддів

Одним з напрямів роботи Комісії є професійна підготовка суддів, проведення анонімного тестування (іспиту), оцінювання його результатів, організація проведення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, а також прийняття кваліфікаційного іспиту, оцінювання його результатів.

В процесі реалізації вказаних повноважень Комісією проведена така робота:

1) узгоджено порядок проведення Національною школою суддів України підготовки суддів у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

2) розглянуто питання щодо потреби в державному замовленні на професійну підготовку кандидатів на посаду судді у Національній школі суддів України у 2015 році та погоджено організаційну структуру та чисельність працівників Національної школи суддів України;

3) погоджено організаційну структуру та чисельність працівників Національної школи суддів України;

6) завершено підготовку до ІІІ етапу «Опитування суддів шляхом анкетування», продовжено проведення IV етапу «Аналіз анкетування» ІІ частини дослідження щодо кваліфікаційних вимог до суддів, які призначаються на посаду судді вперше, інструментів виявлення та оцінки їх особистих і моральних якостей, аналізу професійних проблем, що виникають чи можуть виникнути під час здійснення судочинства.

Міжнародне співробітництво

В рамках співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги Комісією проведені такі заходи.

У напрямі співробітництва з Радою Європи відповідно до Плану дій Ради Європи для України на 2015-2017 роки Комісією до Міністерства закордонних справ України внесено пропозиції щодо розробки нових проектів, зокрема: «Запровадження системи оцінювання суддів в Україні», «Запобігання та протидія корупції при здійсненні процедур, що стосуються суддівської кар’єри» та «Створення уніфікованого он-лайн ресурсу для здійснення автоматичних перекладів, виданих англійською мовою, юридично-правових текстів та лексичної гармонізації юридично-правової термінології Європейського Союзу та України».

Також запроваджено новий формат роботи з проектами міжнародної технічної допомоги, а саме запропоновано створення робочих груп у рамках співробітництва з кожним проектом за конкретним напрямом спільної діяльності. Передбачається, що до складу таких робочих груп входитимуть представники Комісії, міжнародні та національні експерти з досвідом у відповідній сфері, представники інших державних органів у системі судоустрою та громадськості. Пропонується, що такі робочі групи створюватимуться на конкретний період спільної з проектами діяльності з метою безперервного виконання завдань, визначених Комісією та керівництвом її міжнародних партнерів. Переважно такі робочі групи фокусуватимуться над удосконаленням вже існуючих та визначених відповідно до нового законодавства процедур Комісії. Підтримка проектів в основному базуватиметься на наданні експертної допомоги при розробці та приведенні у відповідність до нового законодавства локальних підзаконних нормативно-правових актів Комісії, що регулюватимуть здійснення процедур, пов’язаних із суддівською кар’єрою та дисциплінарною відповідальністю суддів. Результатом діяльності цих робочих груп має бути розроблена нормативно-правова база відповідно до напряму роботи Комісії.

З 2015 року Комісією розпочато співробітництво з Проектом Ради Європи «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні».


Метою Проекту є підтримка щодо вдосконалення нормативної бази і процедур дисциплінарних органів у системі судочинства з метою забезпечення справедливого та ефективного розгляду скарг (заяв) щодо неналежної поведінки суддів та надання допомоги у підготовці змін до законодавства, необхідних Україні для виконання рішень ЄСПЛ у справах «Олександр Волков проти України» та «Салов проти України».

У рамках співробітництва із вказаним Проектом Комісією пропонується створити 2 робочі групи:

- з розробки процедури притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд»;

- з підготовки змін до Конституції України та інших законодавчих актів, зокрема стосовно майбутнього об’єднання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.

Активно продовжується співробітництво Комісії з Проектом Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», який розпочав свою діяльність у 2014 році.

Основна мета Проекту – зміцнення верховенства права в Україні шляхом надання експертної підтримки щодо імплементації нового законодавства у реформуванні судової системи.

У рамках співпраці із вказаним Проектом спільно з Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» Комісією запропоновано створення робочої групи щодо запровадження процедури оцінювання суддів в Україні.

29 грудня 2014 року Комісією підписано Протокол про співпрацю з Проектом USAID, яким окреслено такі основні завдання:

- сприяння у приведенні конституційних положень та нормативно-правової бази, що регулюють хід і зміст судової реформи, у відповідність до європейських та міжнародних норм;

- підвищення відповідальності та забезпечення прозорості діяльності ключових судових органів в Україні;

- посилення ролі громадських організацій у проведенні судової реформи та інше.

Відповідно до проекту Плану заходів співпраці Комісії з Проектом USAID у 2015 році заплановано співробітництво за такими напрямами: автоматизація робочих процесів Комісії, добір кандидатів на посаду судді та забезпечення професійного рівня суддів, дисциплінарна практика та питання суддівського досьє.

Комісією у новому складі вперше спільно із зазначеним Проектом організовано семінар «Добір суддів та дисциплінарна практика: здобутки, досвід Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та її діяльність у нових умовах», що відбувся 19-20 лютого 2015 року, з метою ознайомлення з іноземним досвідом та практикою з питань добору суддів та дисциплінарної відповідальності, обговорення проблемних аспектів діяльності Комісії, а також впровадження у її діяльність сучасних інформаційних технологій та автоматизації.

Під час семінару учасники мали можливість обговорити проблемні аспекти діяльності Комісії з питань, віднесених до її компетенції, а саме: добір суддів, переведення, дисциплінарна практика, забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді. Експерти Проекту USAID «Справедливе правосуддя» презентували результати дослідження питань удосконалення процедури переведення судді до іншого суду в межах п’ятирічного строку, оцінку діяльності Комісії в дисциплінарній практиці з точки зору суддів та експертів, аналіз анонімного тестування кандидатів на посаду судді за попередні роки.

У рамках заходу також представлено досвід Нідерландів, Польщі, Румунії та Португалії щодо стандартизації та впровадження процедур добору суддів, зокрема організації добору кандидатів на посаду судді, взаємодії органів та установ судової гілки влади при здійсненні добору; участі громадськості у процесі добору; врахування та перевірки інформації стосовно кандидата; практики оцінки психологічних якостей кандидатів на посаду судді; спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді тощо.

Крім того, у рамках співпраці із Проектом USAID «Справедливе правосуддя» Комісією запропоновано створення робочої групи з оптимізації процесів Комісії.

Активно продовжується співробітництво з канадськими колегами, а саме з Національним суддівським інститутом Канади та Офісом уповноваженого у справах федеральних суддів Канади в рамках українсько-канадського проекту «Освіта суддів – для економічного розвитку», бенефіціаром якого є Комісія. 18 лютого 2015 року Комісією прийнято рішення про схвалення впровадження українсько-канадського проекту та призначення координатором проекту заступника Голови Комісії.

З 2012 року співпраця з цим Проектом здійснювалася за трьома компонентами: «Інституційний розвиток Національної школи суддів України», «Розроблення навчальних програм для суддів, призначених вперше, з використанням методики навчання, що ґрунтується на навичках», «Досудове врегулювання спорів».

Комісія залишається координатором компоненту «Досудове врегулювання спорів за участю судді», що реалізовується у пілотних судах у Івано-Франківській та Одеській областях з 2013 року. Спільно із Офісом уповноваженого у справах федеральних суддів Канади організовано та проведено навчальний семінар для суддів та адвокатів західних областей України на тему: «Процедура вирішення спорів у досудовому порядку», що проходив з 10 по 13 березня у м. Львові. У рамках цього семінару за участі представників Адміністрації Президента України та Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя обговорено внесення змін до процесуального законодавства, що розроблялися в рамках цього компоненту. Також учасниками семінару прийнято рішення про початок розробки навчального курсу щодо досудового врегулювання спорів у Національній школі суддів України.

Також Комісією визначаються спільні інтереси у рамках майбутнього співробітництва із Міжнародною організацією з розвитку права (IDLO), що є міжурядовою організацією, яка надає допомогу у забезпеченні верховенства права. Мета діяльності цієї організації - сприяння людям та громадам в обстоюванні своїх прав та забезпечення урядів розробками ноу-хау для реалізації цих прав.

Важливим новим напрямом співробітництва України з Радою Європи є спільна робота у рамках Європейської комісії з питань ефективності правосуддя Ради Європи (CEPEJ). З цією метою в Україні розпочато діяльність нового Проекту «Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні», в якому Комісія є одним із головних партнерів.

Проект передбачає роботу над питаннями щодо ефективності судової системи в Україні через застосування інструментів, розроблених Європейською комісією з питань ефективності правосуддя (CEPEJ). Зокрема, ці інструменти стосуються трьох сфер: тайм-менеджменту, ефективності та якості функціонування судової системи. Планується застосувати інструменти CEPEJ для проведення опитування щодо задоволеності користувачів якістю функціонування судів, рекомендації щодо тайм-менеджменту SATURN, контрольний список для забезпечення якості правосуддя, рекомендації CEPEJ щодо організації та доступності судових приміщень, а також тематичні коментарі Консультативної ради європейських судів (CCJE).

До ряду проектів міжнародної технічної допомоги внесено нові пропозиції щодо співпраці з інституційної підтримки Комісії відповідно до нового Закону «Про забезпечення права на справедливий суд».

Участь в законотворчій процедурі

Комісія взяла участь у підготовці до розгляду Верховною Радою України проекту Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 26 грудня 2014 року № 1656, в рамках цього:

1) забезпечено опрацювання та підготовлено пропозиції в частині внесення змін до чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

2) підготовлено інформацію про концептуальні підходи до проведення кваліфікаційного оцінювання суддів, передбаченого цим проектом Закону;

3) забезпечено підготовку та подання до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя пропозицій щодо удосконалення вказаного проекту Закону.

12 лютого 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд», яким Закон України «Про судоустрій і статус суддів» викладено в новій редакції (далі – Закон), що набирає чинності 28 березня 2015 року. Враховуючи наведене, планується здійснити ряд організаційних заходів для реалізації новел Закону, які стосуються діяльності Комісії.

Нормами Закону регламентовано відкритість та прозорість відбіркового та кваліфікаційного іспитів при проведенні добору кандидатів на посаду судді. На кожному з цих етапів та під час перевірки робіт можуть бути присутніми представники засобів масової інформації, громадських об’єднань, судді, адвокати, представники органів суддівського самоврядування, а також кандидати на посаду судді, які брали участь у складенні іспиту.

Удосконалено процедуру відбіркового іспиту, яка полягає у проведенні анонімного тестування, з метою перевірки рівня загальних теоретичних знань кандидата на посаду судді у галузі права, володіння ним державною мовою, особистих морально-психологічних якостей кандидата.

Законом врегульовано питання стосовно кандидатів на посаду судді, яким Вищою радою юстиції відмовлено у внесенні подання про призначення суддею вперше: встановлено нове проходження процедури добору для повторного зарахування до резерву.

Законодавцем визначено, що єдиною підставою відмови для Вищої ради юстиції у внесенні Президентові України подання про призначення кандидата на посаду судді є порушення Комісією порядку призначення.

Пунктом 15 Прикінцевих і перехідних положень Закону передбачено, що для кандидатів на посаду судді, які були зараховані до резерву та протягом трьох років з часу зарахування до резерву не подали заяву для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді, у разі якщо закінчення зазначеного трирічного терміну припало на період з 11 квітня по 31 грудня 2014 року включно, результати їхнього кваліфікаційного іспиту вважаються дійсними протягом 90 днів з дня набрання чинності цим Законом.


Новелою Закону є впровадження кваліфікаційного оцінювання судді, основним завданням якого є перевірка здатності суддів здійснювати правосуддя у суді відповідного рівня та підтвердження професійного рівня судді для обрання на посаду судді безстроково.

Одним з етапів оцінювання є дослідження суддівського досьє, яке має містити дані щодо відповідності судді етичним та антикорупційним критеріям. Отже, суддя проходитиме перевірку не лише при призначенні на посаду судді вперше та обранні безстроково, а й протягом усієї діяльності на посаді судді.

Законом забезпечено прозорий розгляд Комісією питання щодо обрання на посаду судді безстроково, а саме: на засіданні можуть бути присутні будь-які заінтересовані особи, а також представники засобів масової інформації.

Законодавцем встановлено строк опублікування повідомлення про підготовку матеріалів щодо кандидата на посаду судді безстроково на офіційному веб-сайті судової влади: не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви кандидата.

Основним здобутком нового Закону є загальний підхід до переведення судді до іншого суду, тобто проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді серед всіх суддів, а саме: переведення судді в межах п’ятирічного строку зі зміною спеціалізації або без зміни спеціалізації та переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду того самого рівня і спеціалізації або іншої спеціалізації або іншого рівня.

Передбачено висвітлення на офіційному веб-сайті Комісії інформації про кількість вакантних посад в суді, про подання заяви для участі у конкурсі кожним кандидатом на заміщення конкретної вакантної посади судді, умови проведення конкурсу.

Відповідно до приписів Закону переведення судді до іншого суду може здійснюватися Президентом України без конкурсу тільки у випадку реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Законом запроваджуються підготовка судді та його регулярне оцінювання для підтримання кваліфікації судді та виявлення індивідуальних потреб судді щодо вдосконалення, стимулювання його до підтримання кваліфікації на належному рівні та професійного зростання.

Процедура дисциплінарного провадження відповідно до Закону зазнала суттєвих змін, зокрема: значно розширено перелік підстав дисциплінарної відповідальності судді, встановлено вимоги до скарги (заяви) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність, визначено підстави для повернення скарги (заяви) без розгляду, запроваджено диференціацію видів стягнень, що застосовуються до судді, встановлено підстави для направлення до Вищої ради юстиції висновку про рекомендування вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади з підстав порушення присяги, визначено умови погашення дисциплінарного стягнення.

Законом встановлено новий формат організації роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Вона діятиме у складі двох палат - кваліфікаційної та дисциплінарної.

Для здійснення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїх повноважень Законом запроваджується служба інспекторів у кількості сорока двох інспекторів, які за дорученням члена Комісії попередньо аналізуватимуть скарги (заяви) щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, матеріали справ щодо кваліфікаційного оцінювання суддів та дисциплінарної практики щодо суддів, готуватимуть проекти висновків про наявність підстав для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Реалізація Закону

Для впровадження новел Закону Комісією планується:

1) внести відповідні зміни до Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Умов проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на заміщення вакантних посад судді серед кандидатів на посаду судді вперше, Положення про порядок обрання суддів безстроково, Положення про порядок проведення спеціальної перевірки, Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше;

2) розробити та затвердити Положення про порядок переведення судді в межах п’ятирічного строку до іншого суду та переведення судді, обраного безстроково, з одного суду до іншого суду того самого рівня і спеціалізації;

3) розробити та затвердити графік первинного кваліфікаційного оцінювання суддів, які звернулися до Комісії із заявами про обрання безстроково;

4) розробити та погодити форму і зміст заяви та анкети, що подаються кандидатами на посаду судді вперше; заяви та анкети, що подаються кандидатами на посаду судді безстроково та суддями, які подали заяву про переведення до іншого суду; вимоги до заповнення та оформлення документів, які подаються особами для участі у доборі кандидатів на посаду судді;

5) провести конкурс серед кандидатів на посаду судді вперше, які перебувають у резерві;

6) розробити та погодити з Радою суддів України положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання суддів;

7) спільно з Державною судовою адміністрацією України та Радою суддів України розробити положення про порядок ведення суддівського досьє, запровадити механізми функціонування інституту досьє, його періодичного оновлення та автоматизації відповідних процесів;

8) спільно з Національною школою суддів України забезпечити розробку необхідних нормативно-правових актів для забезпечення проведення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді вперше;

9) забезпечити реалізацію положень Закону в частині створення системи спеціалізованих курсів підготовки суддів в Національній школі суддів України у разі застосування до судді відповідного виду дисциплінарного стягнення або отримання негативних результатів кваліфікаційного оцінювання;

10) розробити порядок та методику проведення регулярного оцінювання суддів, у тому числі оцінювання громадськими об’єднаннями у відкритих судових процесах;

11) розробити та направити для затвердження Раді суддів України пропозиції до Положення про автоматизовану систему визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ;

12) внести зміни до Порядку опублікування інформації на офіційному веб-сайті Комісії;

13) розробити та затвердити зразок скарги (заяви) щодо поведінки судді.20 квітня 2015
Перейти на початок