Версiя для друку

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців

- завідувач сектору видавничої діяльності  (одна вакансія);

- провідний спеціаліст сектору видавничої діяльності (одна вакансія);

- завідувач сектору літературного редагування (одна вакансія);

- головний спеціаліст сектору літературного редагування (одна вакансія);

- головний спеціаліст відділу статистично-аналітичної роботи (одна вакансія);

- провідний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва (одна вакансія);

- спеціаліст І категорії відділу забезпечення проведення іспиту департаменту з питань професійної кваліфікації суддів та кандидатів на посаду судді (одна вакансія);

- спеціаліст І категорії відділу ведення суддівського досьє департаменту з питань професійної кваліфікації суддів та кандидатів на посаду судді (одна вакансія);

- спеціаліст І категорії відділу з питань підготовки суддів та кандидатів на посаду судді департаменту з питань професійної кваліфікації суддів та кандидатів на посаду судді (одна вакансія); 

- головний спеціаліст відділу супроводу програмного забезпечення управління інформаційних технологій (одна вакансія);

- провідний спеціаліст відділу супроводу програмного забезпечення управління інформаційних технологій (одна вакансія);

- спеціаліст І категорії відділу супроводу програмного забезпечення управління інформаційних технологій (одна вакансія).

Для участі у конкурсі подаються документи:

 • заява про участь у конкурсі;
 • заповнена особова картка П-2ДС з відповідними додатками;
 • копія  паспорта;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
 • копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • 2 фотокартки розміром 4х6 см.

Основні вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • вільне володіння державною мовою, основами діловодства;
 • знання основних принципів роботи на комп’ютері та відповідних програмних засобів;
 • стаж роботи:

- для завідувача сектору: за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сферах управління не менше 3 років;

- для головного спеціаліста: за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи в інших сферах управління не менше 3 років;

- для провідного спеціаліста: за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І чи ІІ категорії не менше 1 року чи в інших сферах управління не менше 2 років;

- для спеціаліста І категорії: без вимог до стажу роботи.

Вимоги до кандидатів:

на посаду завідувача сектору видавничої діяльності:

- вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж/досвід роботи не менше трьох років у журналістиці (наявність публікацій на юридичну тематику) або вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра у галузі журналістики та інформації  та стаж/досвід роботи не менше трьох років в юридичній друкованій періодиці;

- досвід роботи у друкованій періодиці;

- вміння організовувати редакційний процес, налагоджувати контакти з інформаційними агентствами, прес-центрами;

- досвід редагування та оформлення матеріалів;

- досконале володіння державною мовою, основами діловодства, абсолютна грамотність;

- знання комп’ютерних програм MS Word, MS Excel, Power Point, впевнене користування інформаційно-правовою системою «Ліга».

на посаду завідувача сектору літературного редагування:

- вища освіта  за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра у галузі гуманітарних наук (спеціальність "українська мова і література", "філологія");

- досконале володіння державною мовою, основами діловодства, абсолютна грамотність;

- стаж/досвід роботи в юридичній галузі;

- досвід роботи з юридичними процесуальними документами;

- досконале знання граматики та стилістики мови; основ літературного редагування; правил коректури, коректурних знаків; загальновживаних позначень, скорочень.

на посаду головного спеціаліста сектору літературного редагування:

- вища освіта  за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра у галузі гуманітарних наук (спеціальність "українська мова і література", "філологія");

- досконале володіння державною мовою, основами діловодства, абсолютна грамотність;

- досконале знання граматики та стилістики мови; основ літературного редагування; правил коректури, коректурних знаків; загальновживаних позначень, скорочень.

на посаду головного спеціаліста відділу статистично-аналітичної роботи:

- вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- знання комп’ютерних програм MS Word, MS Excel, Power Point, впевнене користування інформаційно-правовою системою «Ліга».

на посаду провідного спеціаліста відділу міжнародного співробітництва:

- вища освіта у сфері міжнародних відносин або вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- володіння однією з мов Ради Європи (англійська або французька);

- без вимог до стажу роботи.

на посади спеціалістів І категорії  департаменту з питань професійної кваліфікації  суддів та кандидатів на посаду судді:

-  вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

на посаду головного спеціаліста відділу супроводу програмного забезпечення управління інформаційних технологій:

- вища освіта у галузі інформаційних технологій або іншого спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- знання основних принципів роботи з комп’ютерним, мережевим та серверним обладнанням, встановлення та налаштування відповідного програмного забезпечення; досвід роботи з базами даних.

на посади провідного спеціаліста і спеціаліста І категорії  відділу супроводу програмного забезпечення управління інформаційних технологій:

- вища освіта у галузі інформаційних технологій або іншого спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- знання основних принципів роботи з комп’ютерним, мережевим та серверним обладнанням, встановлення та налаштування відповідного програмного забезпечення.

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки, розмір та умови оплати праці надається відділом по роботі з персоналом

за телефоном: (044) 233-63-68

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення (12.05.2015)

 за адресою: вул. Механізаторів, 9, м. Київ, 03110, каб. 605

Перейти на початок