Версiя для друку

23 пленарне засідання. Баку (Азербайджан), 3 – 4 липня 2014. Скорочений звіт

23 пленарне засідання

Баку (Азербайджан), 3 – 4 липня 2014

Скорочений звіт

А. ВСТУП

Європейська комісія з питань ефективності правосуддя (CEPEJ) 4 липня 2014 року провела своє 23 пленарне засідання в Баку в рамках головування Азербайджану в Комітеті міністрів Ради Європи. Засідання проходило під головуванням Джона Стейсі (Великобританія).

Порядок денний представлено в Додатку.

В. ПЕРЕЛІК ОБГОВОРЮВАНИХ ПИТАНЬ ТА РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ CEPEJ

CEPEJ

 • висловлено подяку Фікрету Мамедову, міністру юстиції Азербайджану, Раміну Гурбанову, члену CEPEJ від Азербайджану, і відповідним органам влади Азербайджану за запрошення CEPEJ провести засідання в Баку;

1. Повідомлення Президента CEPEJ та Секретаріату CEPEJ

 • взято до уваги інформацію, надану Головою, членами та працівниками Секретаріату CEPEJ, які брали участь у різних форумах, на яких була представлена й обговорювалась діяльність CEPEJ, зокрема в Чехії і на Мальті, а також співробітництво з ОЕСР та МВФ;

2. Звіт про діяльність CEPEJ у 2012-2013 роках 

 • погоджено прийняти Звіт про діяльність CEPEJ у 2012-2013 роках (CEPEJ(2014)15) шляхом письмової електронної процедури, маючи на увазі, що проект Звіту буде надіслано делегаціям до вересня 2014 року, після чого його буде відправлено до Комітету міністрів для затвердження;
 • 3. Оцінка європейських судових систем 

  • схвалено результат спільної роботи членів CEPEJ-GT-EVAL, під головуванням Жана-Поля Жана (Франція), і Секретаріату з підготовки проекту Звіту оцінки функціонування судових систем у Європі та висловлено подяку за виконання цієї роботи в обмежений термін; висловлено подяку національним кореспондентам, які узгодили інформацію, отриману від відповідних органів у своїх країнах, необхідну для заповнення Анкети оцінки судових систем, та повної мірою співпрацювали з експертами для забезпечення якісної підготовчої роботи;
  • із задоволенням відзначено, що Звіт включає результати опитування проведеного у 45 країнах Європи і може вважатися важливим довідковим інструментом реформування державної політики у сфері правосуддя;
  • прийнято “Звіт про європейські судові системи – Видання 2014” (CEPEJ(2014)15), зазначивши, що письмові коментарі, зокрема до статистичних даних, можуть бути надані делегатами до 10 липня 2014 року і, беручи до уваги обговорення під час нинішнього засідання, погоджено, що не буде розглядатися ніяка інформація, надана пізніше зазначеного терміну; доручено CEPEJ-GT-EVAL підготувати остаточну редакцію Звіту, з якою члени CEPEJ зможуть ознайомитись на сайті CEPEJ з обмеженим доступом, не пізніше 27 серпня 2014 року, маючи на увазі неможливість внесення жодних змін після 15 вересня 2014 року;
  • вирішено, що Звіт буде залишатися конфіденційною інформацію до його офіційної презентації 9 жовтня 2014 року в рамках прес-конференції і висловлено прохання всім членам і спостерігачам строго дотримуватися цього правила конфіденційності з метою забезпечення актуальності та послідовності її публікації Радою Європи;
  • вирішено якнайшвидше надіслати Звіт заступникам міністрів з тим, щоб вони могли прийняти його до відома, можливо до 8 жовтня;
  • доручено експертам CEPEJ-GT-EVAL підготувати огляд Звіту з метою полегшення його наступного читання розуміння; огляд має бути надісланий 27 серпня 2014 року для письмового затвердження CEPEJ і опублікований разом зі Звітом;
  • доручено Секретаріату провести відповідну роботу необхідну для публікації та розповсюдження Звіту, включаючи його доступність на сайті, починаючи з 9 жовтня 2014 року;
  • вирішено опублікувати на веб-сайті в повному обсязі всі відповіді країнів-членів на запитання Анкети оцінки судових систем; отже, заохочено делегатів переконатися в оновленні інформації стосовно своєї країни на сайті CEPEJ і, в разі необхідності, надати Секретаріату остаточну версію цих відповідей не пізніше 15 вересня 2014 року;
  • погоджено продовжувати проведення оцінювання в межах нового дворічного циклу; у зв’язку з чим покладено на CEPEJ-GT-EVAL у співпраці з іншими робочими групами дослідити можливість перегляду деяких питань Анкети оцінки, і доручено Секретаріату відобразити в електронній версії Анкети Оцінювання зміни, прийняті з урахуванням зауважень національних кореспондентів і членів CEPEJ;
  • погоджено, відповідно до піврічної програми діяльності CEPEJ, продовжувати аналіз фактів і цифр, поданих у звіті, шляхом надання доступу до інформації дослідникам, які хотіли б скористатися перевагами наукової підтримки CEPEJ, відповідно до методик визначених CEPEJ-GT-EVAL, під керівництвом Бюро CEPEJ;
  • з метою забезпечення найвищої якості проведення цих важливих заходів для покращення якості та ефективності правосуддя в Європі, наголошено необхідність включити до штатного розпису Секретаріату CEPEJ посаду статистика;
  • взяли до відома інформацію, надану експертів щодо їх візиту з перевірки наданої судової статистики до Естонії та Латвії, а також інформацію щодо запланованого на вересень візиту до Швейцарії; погоджено продовжувати цикл оцінювання та заохочено країн-членів висловити Секретаріату свої пропозиції щодо кандидатів для проведення наступних візитів;
  • схвалено співпрацю з Європейською Комісією, метою якої є надання останній інформації стосовно функціонування судових систем в країнах-членах ЄС на основі методології CEPEJ, заохочено CEPEJ-GT-EVAL продовжувати цю співпрацю, що посилює важливу роль CEPEJ у здійсненні оцінювання судових систем та сприяє зміцненню спільних зусиль CEPEJ та Європейського Союзу в цій сфері;

  4. Якість правосуддя

  • взято до уваги роботу проведену CEPEJ-GT-QUAL у сфері організації та забезпечення доступу до судових приміщень, ролі судових експертів у провадженні; доручено продовжувати роботу, беручи до уваги, зокрема, ситуацію з бюджетом;
  • знову запропоновано судам у державах-членах надіслати до Секретаріату заявку про своє бажання пройти інструктаж, з метою проведення опитування щодо задоволеності відвідувачів суду якістю наданих послуг, згідно з Керівництвом CEPEJ і закликано розповсюдити інформацію щодо можливості участі у цій програмі у всіх судах країн-учасників;

  5. Управління судовим часом

  • взято до уваги роботу, проведену Керівним комітетом центру SATURN і доручено йому продовжувати свою робото, згідно із затвердженим планом дій;
  • знову запропоновано судам у державах-членах надіслати до Секретаріату заявку стосовно проведення в цих суді інструктажу, спрямованого на впровадження інструментів SATURN для управління судовим часом на основі керівних принципів управління CEPEJ і закликано розповсюдити інформацію про можливість такого інструктажу у всіх судах країн-учасників;

  6. Стосунки CEPEJ з іншими органами Ради Європи

  • взято до уваги інформацію про діяльність Консультативної ради європейських суддів (CCJE), Консультативної ради європейських прокурорів (CCPE) і Європейського комітету з правового співробітництва (CDCJ) і підтверджено готовність CEPEJ до співпраці у визначених рамках роботи;
  • висловлено щиру подяку Еберхарду Дешу, представнику Європейського комітету з правового співробітництва (CDCJ) і колишньому президенту CEPEJ, за його внесок у діяльність CEPEJ протягом останніх дванадцяти років;

  7. Участь CEPEJ у програмах співробітництва Ради Європи

  • схвалено початок нової спільної з ЄС програми в Албанії “Підтримка ефективності правосуддя в Албанії (SEJ)”, шляхом якої CEPEJ буде взаємодіяти з усіма судами Албанії;
  • схвалено запланований на найближче майбутнє початок програми співпраці з Norway Grant (Грант Норвегії) і Хорватією, спрямовану на підтримку судового менеджменту інструментами CEPEJ;
  • схвалено запланований на найближче майбутнє початок програми співпраці з урядом Швеції (SIDA) і Турцією, спрямовану на впровадження медіації на основі Керівних принципів CEPEJ і підтримано можливе укладення нових програм співпраці з судової етики (спільна програма ЄС – Рада Європи) та судового менеджменту (SIDA) в Турції;
  • із задоволенням відзначено удосконалення в сфері ефективності правосуддя, здійснені внаслідок оцінки CEPEJ, в Арменії, Азербайджані, Грузії, Республіці Молдова й Україні, в рамках спільної з ЄС програми “Східного партнерства”;
  • схвалено досягнення спільної з ЄС політики сусідства з Марокко, Тунісом та Йорданією, у якій CEPEJ відведена значна роль, зумовлена використанням її методології та інструментів;
  • заохочено членів та експертів, які мають таке бажання повідомити про це Секретаріат

  8. Останні досягнення в межах Європейського союзу в судовій сфері

  • взято до уваги інформацію надану представником Греції, що виступив з огляду на головування в Європейському Союзі, що завершується, стосовно останніх досягнень у межах Європейського Союзу в сфері правосуддя;

  9. Європейський день цивільного права і Кришталеві ваги правосуддя

  • заохочено членів надіслати до Секретаріату усю інформацію, що стосується святкування Європейського дня цивільного права в жовтні 2014 року;
  • із задоволенням відзначили, що на даний момент було представлено 18 кандидатів для отримання відзнаки Кришталеві ваги правосуддя, вручення якої CEPEJ планує провести у межах відзначання Європейського дня цивільного права, що можливо відбудеться в Авейро (Португалія) на запрошення Палати Адвокатів;

  10. Круглий стіл на тему цифрового запису слухань

  • вирішено відкласти обговорення цифрового запису слухань на наступне пленарне засідання CEPEJ;

  11. Спостерігачі в CEPEJ

  • взято до уваги інформацію, надану спостерігачами, зокрема Радою адвокатів та юридичних товариств Європи (CCBE) та Європейським союзом працівників апарату суду (EUR); висловлено подяку за їх реальний внесок у діяльність CEPEJ і закликано їх до подальшої співпраці в рамках впровадження програми діяльності CEPEJ;

  вирішено спільно з Міжнародним союзом судових виконавців (UIHJ) організувати проведення форуму з обговорення виконання судових рішень у Страсбурзі 10 лютого 2014 року, приурочивши його до 24 пленарного засідання CEPEJ (11-12 грудня 2014).

  Перейти на початок