Версiя для друку

Перелік документів міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги у сфері судочинства

Перелік документів Ради Європи у сфері судочинства

 1. Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства
 2. Загальна декларація прав людини (схвалено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 217 А (III) від 10 грудня 1948 року)
 3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (прийнята у Римі 4 вересня 1950 року)
 4. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (схвалено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 2200А (XXI) від 16 грудня 1966 року)
 5. Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя (перша світова конференція по незалежності правосуддя, Монреаль, 1983 рік)
 6. Основні принципи незалежності судових органів (схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року)
 7. Рекомендації щодо ефективного впровадження основних принципів незалежності судових органів (прийняті резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 1989/60 та схвалені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 44/162 від 15 грудня 1989 року)
 8. Європейський статут судді (прийнятий Європейською асоціацією суддів у 1993 році)
 9. Європейська хартія про закон «Про статус суддів» (8-10 липня 1998 року)
 10. Пояснювальна записка до Європейської хартії про закон «Про статус суддів» (8-10 липня 1998 року)
 11. Рекомендації Латімер Хаус щодо парламентаризму та незалежності суддівства в країнах загального права (прийняті 19 липня 1998 року на зустрічі представників парламентської асоціації, асоціації магістратів та суддів, асоціації адвокатів та освітньої юридичної асоціації країн загального права)
 12. Загальна (Універсальна) хартія судді (схвалена Міжнародною Асоціацією Суддів 17 листопада 1999 року, Тайпей (Тайвань )
 13. Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA) (Пекін, 2001 рік)
 14. Глобальний план діяльності для суддів в Європі (прийнятий Комітетом Міністрів Ради Європи на 740 зустрічі в Страсбурзі 27 лютого 2001 року)
 15. Бангалорські принципи поведінки суддів (схвалені резолюцією 2006/23 Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року)
 16. Резолюція Європейської асоціації суддів стосовно ситуації в Україні в сфері дисциплінарної відповідальності суддів (Тронхейм, 27 вересня 2007 року)
 17. Велика Хартія суддів (Основні принципи), (прийняті Консультативною радою європейських суддів на11-му Пленарному засіданні (Страсбург, 17-19 листопада 2010 року)

Висновки Венеціанської комісії

 1. Доповідь Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) щодо призначення суддів (ухвалено Венеціанською комісією на 70-му Пленарному засіданні (Венеція, 16-17 березня 2007 року)
 2. Спільний експертний висновок щодо проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Венеціанської комісії та Дирекції з технічного співробітництва Генеральної Дирекції з прав людини та правових питань Ради Європи (ухвалений Венеціанською комісією на 82-му Пленарному засіданні (Венеція, 12-13 березня 2010)
 3. Спільний висновок щодо Закону України про судоустрій і статус суддів Венеціанської комісії та Дирекції з співпраці Генеральної дирекції з прав людини та правових питань Ради Європи (ухвалений Венеціанською комісією на 84-ій Пленарній сесії (Венеція, 15-16 жовтня 2010)
 4. Спільний висновок Венеціанської комісії та Дирекції зі співпраці Генерального Директорату з прав людини та правових питань Ради Європи  щодо Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження(прийнятий Венеціанською комісією на 84-ому пленарному засіданні 15-16 жовтня 2010 року);
 5. Спільний експертний висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України, «Про судоустрій і статус суддів України» та інших законодавчих актів України» підготовлений Венеціанською комісією Директоратом правосуддя і захисту людської гідності Генерального Директорату прав людини і верховенства права Ради Європи , (ухвалений Венеціанською комісією на 88-му пленарному засіданні (Венеція, 14-15 жовтня 2011)
 6. Висновок стосовно проекту Закону про внесення змін до Конституції щодо посилення незалежності суддів (включаючи пояснювальну записку та порівняльну таблицю та змін до Конституції запропонованих Конституційною Асамблеєю України) ,(ухвалений Венеціанською комісією на 95-ій Пленарній сесії (Венеція, 14-15 червня 2013)
 7. Висновок щодо пропозицій стосовно внесення змін до проекту Закону про внесення змін до Конституції щодо посилення незалежності суддів України (ухвалений Венеціанською комісією на 97-му Пленарному засіданні (Венеція, 6-7 грудня 2013)
 8. Проміжний висновок Венеціанської комісії щодо Закону «Про очищення влади» (Закон «Про люстрацію») в Україні , (ухвалений Венеціанською комісією на 101-й Пленарній сесії (Венеція, 12-13 грудня 2014)
 9. Спільний висновок Венеціанської комісії й Директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи щодо Закону «Про судоустрій і статус суддів» і внесення змін до Закону «Про Вищу раду юстиції» України , (ухвалений Венеціанською комісією на 102-му Пленарному засіданні (Венеція, 20-21 березня 2015)
 10. Проміжний висновок щодо запропонованих змін до Конституції України в частині правосуддя,(прийнятий Венеціанською комісією 24 липня 2015 року).
 11. Висновок щодо проекту змін до Конституції України в частині правосуддя,затвердженого Конституційною комісією 4 вересня 2015 року (прийнятний Венеціанською комісією на її 104-му Пленарному засіданні 23-24 жовтня 2015 року)
 12. Висновок щодо проекту закону про Конституційний Суд України(затверджений Венеціанською комісією на 109-й пленарній сесії 9-10 грудня 2016 року)
 13. Висновок щодо законопроекту про антикорупційні суди і законопроекту про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» (щодо запровадження обов’язкової спеціалізації суддів з розгляду корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень) (затверджений Венеціанською комісією на 112-тій пленарній сесії 6-7 жовтня 2017 року)
 14. Висновок щодо змін до законодавчих актів, які регулюють статус Верховного Суду та органів суддівського врядування(затверджений Венеціанською комісією на 121-шій пленарній сесії 6-7 грудня 2019 року)
 15. Висновок щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування» (проєкт Закону № 3711) (затверджений Венеціанською комісією на 124-му пленарному засіданні, проведеному онлайн, 8-9 жовтня 2020 року);
 16. Терміновий спільний висновок Венеціанської комісії і Генерального Директорату з прав людини та верховенства права (ГД І) Ради Європи щодо законодавчої ситуації навколо антикорупційних механізмів після прийняття рішення № 13-р/2020 Конституційного Суду України (схвалений Венеціанською комісією на 125-му засіданні, проведеному онлайн, 11–12 грудня 2020 року)
 17. Терміновий висновок щодо реформування Конституційного Суду (схвалений Венеціанською комісією на 125-му засіданні, проведеному онлайн, 11–12 грудня 2020 року)
 18. Терміновий спільний висновок Венеційської комісії та Генерального Директорату з прав людини та верховенства права (ГД-І) Ради Європи щодо проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (проєкт Закону № 5068), (схвалений Венеціанською комісією на 127-му засіданні, проведеному онлайн, 2–3 липня 2021 року)

Рекомендації та резолюції Комітету Міністрів Ради Європи

 1. Резолюція (76) 5 Комітету Міністрів Ради Європи про безоплатну правову допомогу в цивільних, господарських і адміністративних справах , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 254 засіданні заступників міністрів 18 лютого 1976 року)
 2. Резолюція (78) 8 Комітету Міністрів Ради Європи про безоплатну правову допомогу і юридичні консультації (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 284 засіданні заступників міністрів 2 березня 1978 року)
 3. Рекомендація (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо принципів цивільного судочинства, спрямованих на вдосконалення функціонування правосуддя (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 367 засіданні заступників міністрів 28 лютого 1984 року)
 4. Рекомендація (86) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо заходів з попередження і зменшення надмірного робочого навантаження в судах (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 399 засіданні заступників міністрів 16 вересня 1986 року)
 5. Рекомендація (93) 1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про ефективний доступ до закону і правосуддя для найбідніших верств населення (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 484 засіданні заступників міністрів 8 січня 1993 року)
 6. Рекомендація (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи «Незалежність, дієвість та роль суддів» (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 518 засіданні заступників міністрів 13 жовтня 1994 року)
 7. Рекомендація (95) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо запровадження та покращення функціонування систем і процедур оскарження по цивільних і господарських справах , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 528 засіданні заступників міністрів 7 лютого 1995 року)
 8. Рекомендація (95) 11 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо відбору, обробки, представлення та архівації судових рішень у правових інформаційно-пошукових системах , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 543 засіданні заступників міністрів 11 вересня 1995 року)
 9. Рекомендація (95) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо управління системою кримінального правосуддя , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 543 засіданні міністрів 11 вересня 1995 року)
 10. Рекомендація (2000) 2 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо повторного розгляду або поновлення провадження у певних справах на національному рівні після прийняття рішень Європейським судом з прав людини , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 694 засіданні заступників міністрів 19 січня 2000 року)
 11. Рекомендація (2001) 2 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо побудови та перебудови судових систем та правової інформації в економічний спосіб , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 743 засіданні заступників міністрів 28 лютого 2001 року)
 12. Рекомендація (2001) 3 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо надання громадянам судових та інших юридичних послуг з використанням новітніх технологій, (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 743 засіданні заступників міністрів 28 лютого 2001 року)
 13. Рекомендація (2003) 14 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо функціональної сумісності інформаційних систем у сфері юстиції , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 851засіданні заступників міністрів 9 вересня 2003 року)
 14. Рекомендація (2003) 15 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо архівації електронних документів у правовому секторі , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 851 засіданні заступників міністрів 9 вересня 2003 року)
 15. Рекомендація (2004) 4 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці , (ухвалена на 114 сесії Комітету Міністрів Ради Європи 12 травня 2004 року)
 16. Рекомендація (2004) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо перевірки законопроектів, існуючих законів та адміністративної практики на відповідність стандартам, викладеним в Європейській конвенції з прав людини , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 114 засіданні заступників міністрів 12 травня 2004 року)
 17. Рекомендація (2005) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам, що містить форму заяви на отримання правової допомоги за кордоном для використання відповідно до Європейської угоди про передачу заяв про надання правової допомоги ( CETS № 092) та Додаткового протоколу до неї ( CETS № 179) , (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 284 засіданні заступників міністрів 15 червня 2005 року)
 18. Рекомендація (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки , (ухвалений Комітетом Міністрів Ради Європи на 1098 засіданні заступників міністрів 17 листопада 2010 року)

 

Висновки Консультативної ради європейських суддів (CCJE)


 1. Висновок (2001) 1 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо стандартів незалежності судової влади та незмінюваності суддів.
 2. Висновок (2001) 2 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо фінансування та управління судами у контексті ефективності судової влади та статті 6 Європейської конвенції з прав людини.
 3. Висновок (2002) 3 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, питання етики,несумісної поведінки та безсторонності.
 4. Висновок (2003) 4 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо належної підготовки та підвищення кваліфікації суддів на національному та європейському рівнях.
 5. Висновок (2003) 5 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо права та практики призначення суддів до Європейського суду з прав людини.
 6. Висновок (2004) 6 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо справедливого суду в розумний строк та ролі судді в судових процесах з урахуванням альтернативних засобів вирішення спорів.
 7. Висновок (2005) 7 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи з питання «Правосуддя та суспільство».
 8. Висновок (2006) 8 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи з питання «Роль суддів у захисті верховенства права та прав людини в контексті тероризму».
 9. Висновок (2006) 9 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо ролі національних суддів у забезпеченні ефективного застосування міжнародного та європейського права.
 10. Висновок (2007) 10 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо судової ради на службі суспільства.
 11. Висновок (2008) 11 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень
 12. Висновок (2009) 12 Консультативної ради європейських суддів щодо питання про взаємовідносини суддів і прокурорів у демократичному суспільстві.
 13. Висновок (2010) 13 Консультативної ради європейських суддів щодо ролі суддів у виконанні судових рішень.
 14. Висновок (2011 ) 14 Консультативної ради європейських суддів з питання «Судочинство та інформаційні технології».
 15. Висновок (2012) 15 Консультативної ради європейських суддів стосовно спеціалізації суддів.
 16. Висновок (2013) 16 Консультативної ради європейських суддів про відносини між суддями та адвокатами
 17. Звіт (2013) 1 Консультативної ради європейських суддів про ситуацію стосовно судової влади та суддів в державах-членах Ради Європи
 18. Висновок (2014) 17 Консультативної ради європейських суддів щодо оцінювання діяльності суддів, якості правосуддя і поваги до незалежності судової влади
 19. Висновок (2015) 18 Консультативної ради європейських суддів щодо позиції судової влади та її відносин з іншими гілками державної влади
 20. Звіт (2015) 2 Консультативної ради європейських суддів про ситуацію стосовно судової влади та суддів в державах-членах Ради Європи
 21. Висновок (2016) 19 Консультативної ради європейських суддів з питання «Про роль голів судів»
 22. Висновок (2017) 20 Консультативної ради європейських суддів про роль судів у забезпеченні єдності застосування закону;
 23. Висновок (2018) 21 Консультативної ради європейських суддів про запобігання корупції серед суддів;
 24. Висновок (2019) 22 Консультативної ради європейських суддів щодо ролі помічників суддів.
 25. Висновок (2020) 23 Консультативної ради європейських суддів щодо ролі асоціацій суддів у підтримці суддівської незалежності.
 26. Висновок (2021) 24 Консультативної ради європейських суддів щодо еволюції судових рад і їхньої ролі у незалежних і безсторонніх судових системах.

Висновки, резолюції та рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи (PACE)

 1. Висновок № 190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи, (Страсбург, 26 вересня 1995 року)
 2. Резолюція № 1703 (2010) Парламентської асамблеї Ради Європи Корупція в судовій системі
 3. Рекомендація № 1896 (2010) Парламентської асамблеї Ради Європи Корупція в судовій системі
 4. Резолюція № 1755 (2010) Парламентської асамблеї Ради Європи Функціонування демократичних інституцій в Україні, (Страсбург, 4 жовтня 2010 року)
 5. Резолюція № 1787 (2011) Парламентської асамблеї Ради Європи Виконання рішень Європейського Суду з прав людини
 6. Рекомендація № 1955 (2011) Парламентської асамблеї Ради Європи Виконання рішень Європейського Суду з прав людини
 7. Резолюція 1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи Функціонування демократичних інституцій в Україні, (Страсбург, 26 січня 2012 року)
 8. Резолюція № 1943 (2013) Парламентської асамблеї Ради Європи Корупція як загроза верховенству права
 9. Рекомендація № 2019 (2013) Парламентської асамблеї Ради Європи Корупція як загроза верховенству права
 10. Резолюція № 1974 (2014) Парламентської асамблеї Ради Європи Функціонування демократичних інститутів в Україні
 11. Рекомендація № 2035 (2014) Парламентської асамблеї Ради Європи Функціонування демократичних інститутів в Україні
 12. Резолюція № 1988 (2014) Парламентської асамблеї Ради Європи Останній розвиток подій в Україні: загроза функціонуванню демократичних інститутів
 13. Резолюція № 2087 (2016) Парламентської асамблеї Ради Європи Судова корупція: нагальна потреба у впровадженні пропозицій Асамблеї
 14. Резолюція 2098 (2016) Парламентської асамблеї Ради Європи Судова корупція: нагальна потреба у впровадженні пропозицій Асамблеї
 15. Резолюція 2133 (2016) Парламентської асамблеї Ради Європи Засоби правового захисту у випадках порушень прав людини на українських територіях, непідконтрольних українській владі

Висновки першої експертної комісії Міжнародної Асоціації суддів ( IAJ )

 1. Відповідальність суддів, (1980)
 2. Адміністрація суду в контексті незалежності суддів, (1981)
 3. Подальша освіта суддів, (1982)
 4. Структура організації судової влади в країнах-членах, (1983)
 5. Судді та захист прав людини, (1985)
 6. Нагляд за поведінкою суддів: концепція, хто наглядає, право на захист (і права людини), незалежність суддів, (1987)
 7. Призначення та соціальний статус суддів, (1988)
 8. Відповідальність суддів. Їх роль і позиція судової влади серед інших гілок влади в державі. Незалежність суддів та їх відповідальність перед державою та окремими особами, (1989)
 9. Як захистити суддів від зовнішнього політичного, економічного та соціального впливу та від насильства, з огляду на повагу до рішень суду та соціального статусу суддів, (1990)
 10. Участь судової влади в організації роботи судової системи, (1994)
 11. Критерії оцінки роботи судів та суддів, (1995)
 12. Набір та навчання суддів в сучасному суспільстві, (1996)
 13. Переоцінка відносин між судовою владою та іншими гілками влади держави задля покращення діяльності системи правосуддя, (1999)
 14. Незалежність окремого судді в його власному суді, (2000)
 15. Призначення і роль голів судів, (2001)
 16. Роль та функції Вищої Ради Юстиції чи аналогічного органу в організації та управлінні національною судовою системою, (2003)
 17. Правила етичної поведінки суддів, їх застосування та дотримання, (2004)
 18. Економіка, юрисдикція та незалежність, (2005)
 19. Оцінювання роботи суддів, (2006)

Експертні висновки Ради Європи у сфері судочинства

 1. Висновок Ради Європи щодо Регламенту Громадської ради доброчесності (квітень 2017 р.)
 2. Звіт Ради Європи та Асоціації правників України про результати моніторингу діяльності Громадської ради доброчесності в контексті стандартів і рекомендацій Ради Європи
 3. Короткий огляд стандартів Ради Європи, які стосуються процедури оцінювання суддів у питанні оцінки судового рішення, що набрало законної сили
 4. Висновок Ради Європи щодо рішень Конституційного Суду України № 2-р/2020 і № 4-р/2020 (квітень 2020).

Висновки ОБСЄ/БДІПЛ

 1. Висновок ОБСЄ/БДІПЛ щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Варшава, 30 червня 2017 року)

Експертні висновки, розроблені за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя»

 1. Звіт USAID щодо Громадської ради доброчесності та результатів її роботи, які використовує Вища кваліфікаційна комісія суддів (квітень-травень 2017 р.)

  Експертні висновки, розроблені за підтримки Європейського Союзу

 1. Звіт експерта Європейського Союзу щодо конкурсу до Верховного Суду
 2. Відбір та оцінювання суддів в Україні

Доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні

 1. Доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна), яка охоплює період з 13 вересня 2017 року по 30 червня 2018 року
 2. Доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні, яка охоплює період з 16 листопада 2017 року по 15 лютого 2018 року
 3. Доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні, яка охоплює період з 16 лютого 2018 року по 15 травня 2018 року
 4. Доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні, яка охоплює період з 16 травня 2018 року по 15 серпня 2018 року
 5. Доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні, яка охоплює період з 16 серпня 2018 року по 15 листопада 2018 року
 6. Доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні, яка охоплює період з 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року
 7. Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні, яка охоплює період з 16 лютого 2019 року до 15 травня 2019 року
 8. Доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні, яка охоплює період з 16 травня по 15 серпня 2019 року
 9. Доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні, яка охоплює період з 16 серпня по 15 листопада 2019 року
 10. Доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні 16 листопада 2019 року – 15 лютого 2020 року.
 11. Доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні 16 лютого – 31 липня 2020 року.
 12. Права людини в контексті відправлення правосуддя у кримінальних справах, пов’язаних з конфліктами в Україні квітень 2014 – квітень 2020.
 13. Доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні, яка охоплює період з 1 серпня 2020 року до 31 жовтня 2020 року
 14. Доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні, яка охоплює період з 1 лютого до 30 квітня 2021 року

Інші міжнародні документи у сфері судочинства

 1. Бангалорські принципи поведінки суддів
 2. Коментарі щодо Бангалорських принципів поведінки суддів


29 жовтня 2020
Перейти на початок