Версiя для друку

European Commission for the Efficiency of Justice – CEPEJ Європейська комісія з ефективності правосуддя

European Commission for the Efficiency of Justice – CEPEJ
Європейська комісія з ефективності правосуддя

Метою діяльності CEPEJ є підвищення ефективності та функціонування правосуддя в державах-членах, а також сприяння реалізації документів, прийнятих Радою Європи у цьому напрямку.

Його завданнями є:

 • аналіз результатів судової системи
 • виявлення труднощів, які зустрічаються
 • визначення конкретних шляхів вдосконалення, з одного боку, оцінка їх результатів, з іншого боку, функціонування цих систем
 • надання допомоги державам-членам, на їх прохання
 • надання пропозицій компетентним органам Ради Європи щодо сфер, для регулювання яких було б бажано розробити новий правовий документ.

Для того, щоб виконати ці різні завдання, CEPEJ готує тести, збирає і аналізує дані, визначає інструменти вимірювання і засоби оцінки, приймає документи (звіти, рекомендації, керівні принципи, плани дій і т.д.), розвиває контакти з кваліфікованими спеціалістами, громадськими організаціями, науково-дослідними інститутами та інформаційними центрами, організовує слухання, сприяє мережам юристів.

У Плані дій, прийнятому на їх третій зустрічі на вищому рівні (Варшава, 16-17 травня 2005 року), глави держав і урядів вирішили розробити критерії оцінки та сприяння виконанню функцій CEPEJ для того, щоб допомогти державам-членам здійснювати правосуддя справедливо і швидко. Вони також запропонували Раді Європи зміцнити співпрацю з Європейським Союзом у правовому полі, в тому числі співпрацю з CEPEJ.

Європейська комісія з ефективності правосуддя (CEPEJ) була створена 18 вересня 2002 згідно резолюції Res (2002) 12 Комітету Міністрів Ради Європи.

Створення CEPEJ демонструє волю Ради Європи сприяти верховенству закону та дотримання основоположних прав в Європі, на підставі Європейської конвенції з прав людини, зокрема його статей 5 (право на свободу та особисту недоторканність), 6 (право на справедливий судовий розгляд), 13 (право на ефективний засіб правового захисту), 14 (заборона дискримінації).

Рада Європи ініціювала обговорення ефективності правосуддя і прийняли рекомендації, які містять способи забезпечення як його справедливості так й ефективності.

Створення CEPEJ, яка забезпечується Генеральним директоратом з прав людини та правових питань, свідчить про намір Ради Європи не лише розробляти міжнародно-правові документи, а й сприяти отриманню точних знань про судові системи в Європі та різним існуючим інструментам, які дозволяють виявляти будь-які труднощі і сприяти їх вирішенню.

CEPEJ матиме, крім інших обов'язків, завдання продовження поточної обговорення можливостей, наданих новими інформаційними технологіями (ІТ) для підвищення ефективності правосуддя. Функціонування CEPEJ регулюється його статутом (див. Додаток 2 до постанови Res (2002) 12).

CEPEJ складається з експертів з усіх 47 держав-членів Ради Європи і обслуговуються секретаріатам. Спостерігачі можуть бути допущені до її роботи.

CEPEJ Бюро (мандат з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2012 року):

 • Джон Стейсі (Великобританія) – Президент;
 • Георг Става (Австрія) віце-президент;
 • Aудун Берг (Норвегія);
 • Іраклій Адеїшвілі (Грузія).

Організації, пов'язані з роботою CEPEJ

 • Євросоюз
 • Європейська рада
 • Європейська комісія

Міжурядові організації:

 • Світовий банк
 • Гаазька конференція з міжнародного приватного права

Міжнародні неурядові організації:

 • Рада адвокатів та юридичних товариств Європейського співтовариства (CCBE)
 • Європейська асоціація суддів
 • Європейським магістратів за демократію і свободу (Медель)
 • Європейська судова мережа підготовки кадрів
 • Асоціація європейських адміністративних суддів
 • Європейський союз працівників апарату суду (EUR)
 • Міжнародний союз працівників судової системи
 • Європейська мережа рад по судової системи (ENCJ)
 • American Bar Association - Ініціативи з верховенства права (ABA - Ініціативи з верховенства права)

Кожну державу-члена представляє:

 • член CEPEJ від країни;
 • національний кореспондент, через якого здійснюється зв'язок та координація;
 • член(и) Лісабонської мережі (Лісабонська мережа була створена в 1995 році і об’єднала різні установи з навчання суддів в Європі. З січня 2011 року Лісабонська мережа була інтегрована в CEPEJ);
 • пілотний суд (у деяких країнах по два суди).

CEPEJ створила мережу пілотних судів європейських держав для:

 • підтримки їхньої діяльність через краще розуміння повсякденного функціонування судів та
 • щоб виділити кращі практики, які могли б бути представлені компетентним органам в європейських державах з метою підвищення ефективності судової системи.
Перейти на початок