Версiя для друку

Перша міжнародна науково-практична конференція на тему: «Вища кваліфікаційна комісія суддів України: набутий досвід, актуальні питання та перспективи»

20-21 жовтня 2011 року в. м. Києві в рамках реалізації спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України» відбулась перша міжнародна науково-практична конференція на тему: «Вища кваліфікаційна комісія суддів України: набутий досвід, актуальні питання та перспективи».

Високу оцінку роботі Комісії за підсумками першого року її діяльності дали у вступному слові Голова Офісу Ради Європи в Україні Володимир Рістовські та Керівник Спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Прозорість і ефективність судової системи України» Оскар Аларкон.

Її учасники проаналізували результати першого року діяльності Комісії як постійно діючого органу у системі вітчизняного судоустрою, хід та результати проведеного вперше в історії незалежної України добору кандидатів на посаду судді вперше за новими загальноприйнятими у світі правилами: на основі анонімного тестування та кваліфікаційного іспиту.

Під час роботи конференції визначено шляхи та пріоритети подальшого вдосконалення процесу формування суддівського корпусу, окреслено завдання Комісії щодо формування у суддів високої відповідальності за вчинення правосуддя з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина.

Про результати роботи Комісії за рік розповів учасникам конференції Голова Комісії Ігор Самсін. Він також висловив свої міркування щодо перспектив її діяльності, а також сформулював постановочні питання для дискусії.

У другій половині дня учасники конференції розпочали роботу у секціях.

За результатами експертного обговорення на пленарних і секційних засіданнях та узагальнення питань про формування корпусу професійних суддів було прийнято резолюцію «Про забезпечення реалізації в Україні гарантій незалежності суддів та судової влади».

Підбиваючи підсумки роботи конференції, Голова Комісії Ігор Самсін висловив надію на те, що усі зафіксовані у резолюції конструктивні пропозиції щодо удосконалення процесу добору суддів, суддівської кар’єри, підвищення кваліфікації суддів, дотримання суддями правил професійної етики, притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності будуть враховані при внесенні змін та доповнень до Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Перейти на початок