X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Другого апеляційного адміністративного суду Старостіна Володимира Вадимовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
31.10.2019
1109/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Другого апеляційного адміністративного суду Старостіна Володимира Вадимовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого - Гладія С.В.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Шилової Т.С.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Другого апеляційного адміністративного суду Старостіна Володимира Вадимовича на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (дані - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 20 жовтня 2017 року № 106/зп-17 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Харківського апеляційного адміністративного суду Старостіна Володимира Вадимовича.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі - Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та в сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється в разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

  1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);
  2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 26 березня 2019 року № 39/зп-19 призначено тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Старостін В.В. склав анонімне письмове тестування, за результатами якого набрав 65,7 бала. За результатами виконаного практичного завдання Старостін В.В. набрав 85,5 бала. На етапі складення іспиту суддя загалом набрав 151,2 бала.

Старостін В.В. пройшов тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Рішенням Комісії від 13 травня 2019 року № 75/зп-19 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 15 квітня 2019 року, зокрема судді Харківського апеляційного адміністративного суду Старостіна В.В., якого допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Рішенням Вищої ради правосуддя від 15 жовтня 2019 року № 2724/0/15-19 переведено суддю Харківського апеляційного адміністративного суду Старостіна Володимира Вадимовича на посаду судді Другого апеляційного адміністративного суду.

До Комісії 31 жовтня 2019 року електронною поштою надійшов документ з назвою: «Висновок про невідповідність судді Другого апеляційного адміністративного суду Старостіна Володимира Вадимовича критеріям доброчесності та професійної етики» (далі - висновок).

Зазначений висновок складено та подано без дотримання вимог підпункту 4.10.1 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (далі - Регламент), а саме:

  •  не зазначено процедури, в межах якої надано висновок;
  •  не зазначено інформації щодо пояснень судді, відмови від їх надання, мотивів та підстав їх врахування або відхилення, відомостей щодо можливості судді ознайомитися з висновком;
  •  відсутні пояснення судді;
  •  інформація не підписана всіма членами Громадської ради доброчесності, які брали участь в ухваленні рішення про надання Комісії висновку.

Комісією 31 жовтня 2019 року проведено співбесіду із суддею, під час якої обговорено питання щодо показників за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, які виникли під час дослідження суддівського досьє.

Представники Громадської ради доброчесності на засідання Комісії не з’явилися.

Оскільки висновок складено та подано без дотримання вимог підпункту 4.10.1 пункту 4.10 розділу IV Регламенту, Комісія, врахувавши думку судді, вирішила залишити його без розгляду.

З огляду на викладене Комісія, заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді, надані суддею пояснення та результати співбесіди, під час якої вивчено питання про відповідність Старостіна В.В. критеріям кваліфікаційного оцінювання, дійшла таких висновків.

За критеріями компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрав 373,2 бала.

При цьому за критерієм професійної компетентності Старостіна В.В. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави   2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності Старостіна В.В. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрав 205 балів. За цим критерієм суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними  пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрав 200 балів. За цим критерієм суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

Дослідивши досьє судді Старостіна В.В., Комісією встановлено та обговорено під час співбесіди питання ефективності здійснення правосуддя, майнового характеру, задекларованого майна та доходів судді, членів його сім’ї, інформацію, отриману від Національного антикорупційного бюро України, та інше.

Стосовно інформації, викладеної у висновку щодо придбаного 31 жовтня 2015 року автомобіля Маzda CX9 2008 року випуску суддя пояснив, що у вересні 2015 року в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж цього транспортного засобу, який перебував у неробочому стані. Після консультації з майстрами щодо приблизної вартості ремонту було прийнято рішення придбати цей автомобіль за 100 000 гривень та відремонтувати за власні кошти. Після покупки транспортний засіб був доставлений до міста Харкова, де його оглянули майстри СТО, вивели калькуляцію ремонту в розмірі 113 950 гривень та надали довідку-рахунок, з яким суддя погодився. Після здійсненого ремонту цим автомобілем суддя користується дотепер.

Щодо недекларування квартири площею 58 кв. м в місті Харкові Старостін В.В. роз’яснив, що зазначена квартира з 14 жовтня 2009 року належала його другу дитинства – ОСОБА_1, який у 2015 році захворів на ІНФОРМАЦІЯ_1 і запропонував судді скласти на нього спадковий договір, за умов якого він доглядав його, лікував та поховав. До цього часу Старостін В.В. був прописаний в цьому помешканні, доки не розлучився зі своєю дружиною. На той час не було передбачено декларування житла, яке не перебувало у власності, а отже, дані про помешкання став вносити лише з моменту внесення змін та відповідних роз’яснень про необхідність такого декларування та саме після складення спадкового договору.

Що стосується інформації про те, що протягом 2012-2013 років ухвалено 61 рішення російською мовою, які були розглянуті в порядку Кримінально- процесуального кодексу України 1960 року, суддя пояснив, що відповідно до листа № 1735/0/4-12 від 26 листопада 2012 року «Про деякі питання застосування розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України», в якому Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ, у зв’язку з набранням 20 листопада 2012 року чинності Кримінальним кодексом України (далі - КПК), прийнятим Верховною Радою України 13 квітня 2012 року, з метою недопущення неоднакового застосування та неправильного тлумачення його положень, звернув увагу суддів судів першої та апеляційної інстанцій на те, що для вирішення питання, за яким процесуальним законом має здійснюватися кримінальне судочинство, визначальною є дата надходження до суду скарг, клопотань, подань, матеріалів кримінальної справи з обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, а також дата набуття КПК чинності. Таким чином, усі кримінальні справи, які були розглянуті за вказаний у висновку проміжок часу з ухваленням за ними вироків чи постанов російською мовою, здійснювались виключно у тих справах, які розглядались за КПК 1960 року та на прохання самих підсудних в судовому засіданні, що відображено в технічному записі до справи.

Крім того, Старостін В.В. зазначає, що з 09 вересня 2013 року по 10 вересня 2013 року включно та 16 січня 2015 року він проходив навчання в Харківському регіональному відділенні Національної школи суддів України, які займали незначний час (дві-три години) та відбувалися безпосередньо в приміщенні Харківського апеляційного адміністративного суду, де він і працював, отже йому ніщо не заважало здійснювати судочинство в залишений вільний від навчання час протягом робочого дня, що і було здійснено та ухвалено за цей період декілька судових рішень, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Стосовно готівкових коштів, задекларованих Старостіним В.В. у щорічній декларації за 2015 рік, він пояснив, що між ним та першою дружиною у 2011 році розірвано шлюб і при розлучені він залишив їй все майно, а заощадження за весь період подружнього життя з 1988 року до 2011 року включно, що вони спільно збирали на будинок, за ініціативи колишньої дружини залишились у нього. Ці кошти і були внесенні до декларації про доходи.

Також щодо перетинання кордону його дружиною, Старостін В.В. зазначив, що з 2016 року дотепер він одружений на Старостіній Катерині Олегівні, яка є уродженкою ІНФОРМАЦІЯ_2. Її мати  продовжує мешкати у місті Севастополь, а дружина спілкується та відвідує матір за її місцем проживання.

Вислухавши пояснення судді Старостіна В.В., дослідивши матеріали суддівського досьє, Комісія дійшла висновку, що зазначена суддею інформація в анкеті та деклараціях не може свідчити про вочевидь недбале оформлення документів або приховування майна, вказаного в деклараціях.

Спираючись на викладене, відомості, наведені у висновку, суддя вважає безпідставними та такими, що спростовуються вказаними обставинами.

З урахуванням викладеного Комісія дійшла висновку, що пояснення судді Старостіна В.В. заслуговують на увагу, а тому можна стверджувати про відсутність у цих випадках недотримання ним вимог доброчесності та професійної етики.

Таким чином, під час співбесіди Комісією досліджено та обговорено, зокрема, ту ж саму інформацію, що міститься у висновку.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Другого апеляційного адміністративного суду Старостін В.В. набрав 778,2 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Комісія визначила, що суддя Другого апеляційного адміністративного суду Старостін Володимир Вадимович відповідає займаній посаді.

Відповідно до підпункту 4.10.5 пункту 4.10 Регламенту в разі ухвалення рішення про підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за  наявності  висновку  Комісією  у  складі  колегії  ухвалюється протокольне рішення про винесення на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо підтримки зазначеного рішення відповідно до вимог абзацу другого частини першої статті 88 Закону.

Рішення про підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення в разі, якщо воно буде підтримане не менше, ніж одинадцятьма членами Комісії згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 88, 93, 101 Закону, Регламентом, Положенням, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Другого апеляційного адміністративного суду Старостін Володимир Вадимович за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрав 778,2 бала.

Визнати суддю Другого апеляційного адміністративного суду Старостіна Володимира Вадимовича таким, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності відповідно до абзацу третього підпункту 4.10.5 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Головуючий                                                                  С.В. Гладій

Члени Комісії:                                                               В.І. Бутенко

                                                                                         Т.С. Шилова