X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді господарського суду Чернігівської області Демидової Марії Олександрівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
31.10.2019
1106/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді господарського суду Чернігівської області Демидової Марії Олександрівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Гладія С.В.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Шилової Т.С.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді господарського суду Чернігівської області Демидової Марії Олександрівни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з  пунктом  161  розділу  XV  «Перехідні  положення»  Конституції  України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 07 червня 2018 № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді господарського суду Чернігівської області Демидової М.О.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16, (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18 (з наступними змінами) (далі - Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та в сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється в разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

  1.  складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);
  2.  дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 12 грудня 2018 року № 313/зп-18 запроваджено тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Згідно з пунктом 5 глави 6 розділу II Положення максимально можливий бал за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної) становить 500 балів; за критерієм професійної етики – 250 балів; за критерієм доброчесності – 250 балів.

Отже, сума максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання за всіма критеріями становить 1 000 балів.

Демидова М.О. склала анонімне письмове тестування, за результатами якого набрала 79,875 бала. За результатами виконаного практичного завдання Демидова М.О. набрала 77,5 бала. На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 157,375 бала.

Рішенням Комісії від 13 травня 2019 року № 71/зп-19 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 03 серпня 2018 року, зокрема судді господарського суду Чернігівської області Демидової М.О., яку допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Відповідно до положень статті 87 Закону з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності (далі - ГРД), яка, зокрема, надає Комісії інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав – висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Згідно з абзацом третім пункту 20 розділу III Положення під час співбесіди обов’язковому обговоренню із суддею (кандидатом) підлягають дані щодо його відповідності критеріям професійної етики та доброчесності.

До Комісії 30 жовтня 2019 року о 23 год 35 хв електронною поштою надійшов висновок ГРД про невідповідність судді Господарського суду Чернігівської області Демидової М.О. критеріям доброчесності та професійної етики, затверджений 30 жовтня 2019 року, з таких підстав.

Згідно з даними, які наявні в суддівському досьє, батько судді набув у власність у 2014 році квартиру загальною площею 78,3 кв. м у місті Києві вартістю 766 166 грн, право на користування якою має суддя. Окрім того, у 2017 році батько судді набув у власність квартиру в місті Києві загальною площею 57,5 кв. м орієнтовною вартістю 1 601 835 грн. За даними досьє судді дохід її батька у період з 2013 до 2018 року становив 39 172 грн, матері - 282 336 грн. Водночас сумарна вартість нерухомості, яку батько набув у власність протягом цього часу, становить 2 368 001 грн.

Свекруха судді у 2016 році набула у власність садовий (дачний) будинок загальною площею 112,6 кв. м у місті Києві та земельну ділянку орієнтовною вартістю 2 828 512 грн. У 2016 році свекруха судді отримала в подарунок квартиру в місті Києві загальною площею 74 кв. м вартістю 1 946 660 грн, на яку суддя має право користування.

У 2016 році свекруха судді також отримала у подарунок автомобіль PORSCHE CAYENNE 2005 року випуску. Вартість аналогічних транспортних засобів на сайтах оголошень стартує від 227 000 грн. Згідно з даними суддівського досьє дохід свекрухи судді в період з 2013 до 2018 року склав 324 513 грн. Водночас сумарна вартість нерухомого та рухомого майна, яке вона набула у власність протягом цього часу, становить 5 002 172 грн.

Суддя та її чоловік у 2018 році набули у власність два транспортних засоби – автомобіль AUDI А3 2015 року випуску та мотоцикл HARLEY-DAVIDSON 2015 року випуску на суму 1 140 830 грн. Крім того, подружжя у 2018 році набуло у власність квартиру у місті Києві вартістю 787 009 грн. Згідно з даними досьє їхній сумарний дохід у період з 2013 до 2018 року склав 2 217 572 грн. Водночас сумарна вартість рухомого та нерухомого майна, яке подружжя набуло у власність протягом цього часу, становить 1 927 839 грн.

Протягом 2015-2018 років суддею та її близькими особами було набуто у власність майна за загальну суму 9 298 012 грн, що не відповідає доходам, які суддя та її близькі особи отримали впродовж останніх шести років. Так, за висновком ГРД, легальність походження об’єктів рухомого та нерухомого майна викликає обґрунтовані сумніви.

Суддя Демидова М.О. стосовно набуття квартир  батьками  в  місті  Києві  площею 78,3 кв. м та 57,5 кв. м пояснила, що її мати мала в місті Луганську на праві власності дві квартири площею 73,6 кв. м та 55,8 кв. м, які продала відповідно 22 січня 2013 року та 17 лютого 2014 року за 88 000 грн та 268 501 грн. Окрім того, її батьками, як це зазначено у довідці НАБУ, здійснене відчуження двох транспортних засобів.

Демидова М.О. зазначає, що в довідці НАБУ не вказано про відчуження її матір’ю 10 листопада 2011 року квартири площею 35 кв. м за 236 000 грн, отриманої у спадщину в 1994 році.

Суддя стверджує, що всі ці кошти були інвестовані в придбання житла в місті Києві, причому з відстрочкою платежу і за ціну, значно нижче тієї, що вказує ГРД.

На підтвердження суддя Демидова М.О. надала копії: свідоцтва про право на спадщину за законом від 29 квітня 1994 року; договори купівлі-продажу трьох квартир у місті Луганську від 04 листопада 2011 року, 22 січня 2013 року, 17 лютого 2014 року; договору купівлі-продажу майнових прав від 04 березня 2013 року  на  квартиру  площею 78,3 кв. м в місті Києві, в якому вартість квадратного метра зазначена 9 785 грн; свідоцтва про право власності на цю квартиру від 21 березня 2013 року; договору про уступку майнових прав від 17 січня 2015 року на інвестування квартири площею 57,47 кв. м вартістю 629 825 грн та договору про участь у Фонді фінансування будівництва вказаної квартири від 17 січня 2015 року; витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. Отже, вартість придбаного батьками житла в Києві становить 1 395 990 грн, а не 2 368 001 грн як про це вказує ГРД.

Стосовно набуття матір’ю її чоловіка (свекрухою) у 2016 році нерухомості та автомобіля PORSCHE CAYENNE 2005 року випуску, суддя Демидова М.О. пояснила таке.

Батьком її свекрухи після смерті своєї дружини у спадщину одержано садовий будинок площею 112 кв. м, побудований у 1999 році, земельна ділянка площею 0,0613 га під ним, яка надана органом місцевого самоврядування у 1967 році в місті Києві та квартиру площею 74, 3 кв. м. Вказану нерухомість було подаровано ним її свекрусі 23 грудня 2016 року.

На підтвердження суддя Демидова М.О. надала копії правовстановлюючих документів на садовий будинок, земельну ділянку, квартиру, копії договорів дарування нерухомого майна від 04 жовтня 2016 року та 23 грудня 2016 року.

Суддя також зазначила, що батько свекрухи у 2016 році подарував їй автомобіль PORSCHE CAYENNE 2005 року випуску, який нині нею відчужений, про що свідчить копія договору дарування від 27 липня 2016 року та інформація НАБУ.

Стосовно набуття суддею та членом її сім’ї у 2018 році у власність автомобіля AUDI А3 2015 року випуску, мотоцикла HARLEY-DAVIDSON 2015 року випуску, квартири площею 67 кв. м у місті Києві сумарною вартістю 1 927 839 грн при тому, що дохід сім’ї за період з 2013 до 2018 року становив 2 217 572 грн, суддя Демидова М.О. зазначила таке.

Її батько 20 жовтня 2015 року продав квартиру в місті Луганську за 391 000 грн, а гроші віддав їй. Її чоловік у 2012 році продав квартиру в місті Києві за суму, еквівалентну 60 000 доларів США та відчужив корпоративні права. За ці кошти, а також за  задекларовані  наявні  грошові  кошти  сім’ї  було придбано транспортні засоби та квартира в місті Києві за договором від 28 жовтня 2015 року про участь у Фонді фінансування будівництва.

На підтвердження суддя надала копії договорів купівлі-продажу квартир, квитанцію про сплату податку від доходу з продажу квартири чоловіком судді від 24 травня 2012 року, договір купівлі-продажу цінних паперів сім’ї чоловіка судді з чотирьох осіб за суму, еквівалентну 500 000 доларів США та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності квартири площею 67 кв. м в місті Києві.

Заслухавши пояснення судді Демидової М.О., вивчивши надані нею копії документів та інформацію, яка міститься в матеріалах суддівського досьє, у Комісії в складі колегії не викликає сумнівів обґрунтованість пояснень судді щодо спроможності її та чоловіка за рахунок зароблених коштів, коштів від реалізації майна чоловіком та батьками судді, одержання в дар майна матір’ю чоловіка судді придбати наявне в них майно. А тому Комісія пояснення Демидової М.О. вважає прийнятними і такими, що спростовують висновки ГРД про її недоброчесність.

Стосовно висновку ГРД про те, що суддя у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2015-2018 роки не вказала права на жоден об’єкт нерухомості, розташований в місті Чернігові, де розташоване місце її постійної роботи, а декларувала житло лише в місті Києві, суддя Демидова М.О. пояснила, що вона в місті Чернігові не живе, на роботу з Києва їздить майже щодня, інколи залишається на ночівлю у своїх друзів, а тому підстав для декларування користування житлом в місті Чернігові в неї немає.

Комісія в складі колегії, дослідивши зазначені в декларації відомості та заслухавши пояснення судді Демидової М.О., вважає пояснення такими, спростовують інформацію, зазначену у висновку ГРД, а тому підстав для висновку про її не доброчесність немає.

Демидова М.О. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок і визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Дослідивши інформацію, яка міститься в матеріалах досьє судді, заслухавши доповідача, надані письмові та усні пояснення судді Демидової М.О. і додані до них документи, Комісія не вбачає підстав для оцінювання критеріїв професійної етики та доброчесності у 0 балів та дійшла таких висновків.

За критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрала 389,375 бала. Водночас за критерієм професійної компетентності Демидову М.О. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм особистої та соціальної компетентності Демидову М.О. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 210 балів. За цим критерієм Демидову М.О. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 205 балів. За цим критерієм суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Демидова М.О. набрала 804,375 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Таким чином, Комісія дійшла висновку, що суддя господарського суду Чернігівської області Демидова М.О. відповідає займаній посаді.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Положенням, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя господарського суду Чернігівської області Демидова Марія Олександрівна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрала 804,375 бала.

Визнати суддю господарського суду Чернігівської області Демидову Марію Олександрівну такою, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності відповідно до абзацу третього підпункту 4.10.5 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної Комісії суддів України.

Головуючий                                                          С.В. Гладій

Члени Комісії:                                                       В.І. Бутенко

                                                                                 Т.С. Шилова