X

Про розгляд питання щодо внесення змін до рішення Комісії від 01.08.2019 № 141/зп-19 про визначення результатів письмового анонімного тестування під час кваліфікаційного іспиту

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
01.11.2019
190/зп-19
Про розгляд питання щодо внесення змін до рішення Комісії від 01.08.2019 № 141/зп-19 про визначення результатів письмового анонімного тестування під час кваліфікаційного іспиту

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого - Гладія С.В.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Дроздова О.М., Заріцької А.О., Макарчука М.А., Мішина М.І., Остапця С.Л., Солодкова А.А., Тітова Ю.Г., Устименко В.Є., Шилової Т.С.,

розглянувши питання про внесення змін до рішення Комісії від 01.08.2019 № 141/зп-19 про визначення результатів письмового анонімного тестування під час кваліфікаційного іспиту,

встановила:

Рішенням Комісії від 24.06.2019 № 107/зп-19 призначено кваліфікаційний іспит у межах процедури оголошеного 03.04.2017 добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, а рішенням Комісії від 01.08.2019 № 141/зп-19 затверджено кодовані та декодовані результати письмового анонімного тестування (далі - тестування) під час складення кваліфікаційного іспиту.

Для проведення тестувань Комісією використовувались тестові запитання, розроблені Національною школою суддів України та затверджені рішенням Комісії  від 24.06.2019 № 104/зп-19. Перелік основ тестових запитань було опубліковано на офіційному вебсайті Комісії.

До Комісії 12.09.2019 та 17.10.2019 надійшли звернення учасника кваліфікаційного іспиту Заварзи Т.В. щодо некоректності тестових запитань №№ 49, 627 переліку основ відповідних запитань, які були згенеровані їй 01.08.2019 для складення тестування:

1) запитання № 49: «Якщо особа сумнівається щодо наявності в неї конфлікту інтересів, до кого вона повинна звернутися за роз’ясненням».

Відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» у редакції, чинній на момент складення тестування, у разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції.

2) запитання № 627: «Які з перелічених осіб є сторонами депозитарного договору про відкриття рахунку».

Кандидат Заварза Т.В. у зверненні від 17.10.2019 просить зарахувати їй як правильну відповідь на запитання № 627 дистрактор «емітент емісійних цінних паперів та Центральний депозитарій».

Частиною шостою статті 5 Закону України «Про депозитарну систему України» (далі - Закон) у редакції, чинній на момент складення тестування, визначено, що рахунок  у цінних паперах Національному банку України відкривається Центральним депозитарієм на підставі депозитарного договору про відкриття рахунка.

Слід зазначити, що статтею 5 Закону передбачено, зокрема, договір про обслуговування випусків цінних паперів (сторони - емітент і Центральний депозитарій) та депозитарний договір про відкриття рахунку (сторони - Центральний депозитарій та Національний банк України).

Варіант відповіді «емітент емісійних цінних паперів та Центральний депозитарій» був би правильним, якби запитання стосувалося договору про обслуговування випусків цінних паперів.

Оскільки в основі тестового запитання № 627 йдеться про депозитарний договір про відкриття рахунку, варіант відповіді «емітент емісійних цінних паперів та Центральний депозитарій» є неправильним.

Крім того, Комісія 07.08.2019 та 23.10.2019 звернулася до Національної школи суддів України щодо проведення розробниками перевірки викладених Заварзою Т.В. тверджень стосовно некоректності запитань № 49 та № 627 відповідно.

Національна школа суддів України щодо запитання № 49 повідомила Комісію, що структура, умова та змістовне наповнення під час його конструювання відповідають нормам чинного законодавства, а щодо запитання № 627 було поінформовано про його коректність.

Комісія, обговоривши питання порядку денного, дійшла висновку про часткову некоректність варіантів відповідей на тестове запитання № 49 переліку основ відповідних запитань та необхідність внесення змін до рішення Комісії від 01.08.2019 № 141/зп-19 про визначення результатів письмового анонімного тестування під час кваліфікаційного іспиту.

Кількість кандидатів на посаду судді, яким для цілей складення тестування згенеровано запитання № 49 відповідного переліку основ тестових запитань - 55, з яких 34 обрали варіанти відповідей, які Національною школою суддів України було визначено неправильними:

1) Аннишин Святослав Ігорович, код учасника - № 0014624, бал учасника - 87,75;

2) Балабай Семен Сергійович, код учасника - № 0027520, бал учасника - 75,375;   

3) Бистров Сергій Анатолійович, код учасника - № 0002551, бал учасника - 84,375;

4) Блажко Уляна Віталіївна, код учасника - № 0098529, бал учасника - 87,75;

5) Войтюк Тетяна Леонідівна, код учасника - № 0029046, бал учасника - 84,375;    

6) Ганошенко Сергій Анатолійович, код учасника - № 0067455, бал учасника – 77,625;

7) Гинку Юлія Миколаївна, код учасника - № 0058514, бал учасника - 81;

8) Гулкевич Світлана Богданівна, код учасника - № 0045565, бал учасника - 83,25;

9) Гундяк Тарас Дмитрович, код учасника - № 0018715, бал учасника - 84,375;  

10) Дем’янов Юрій Миколайович, код учасника - № 0069412, бал учасника - 85,5;     

11) Заварза Тетяна Володимирівна, код учасника - № 0046882, бал учасника – 84,375;

12) Іванова Тетяна Вікторівна, код учасника - № 0044120, бал учасника - 85,5;

13) Івасенко Соломія Михайлівна, код учасника - № 0035733, бал учасника - 82,125;

14) Клюєва Юлія Андріївна, код учасника - № 0046625, бал учасника - 76,5;

15) Козак Тарас Ярославович, код учасника - № 0058464, бал учасника - 61,875;

16) Корованенко Світлана Анатоліївна, код учасника - № 0040659, бал учасника – 79,875;

17) Кравченко Юрій Вікторович, код учасника - № 0056238, бал учасника - 83,25;

18) Кривохижа   Юрій   Андрійович,   код   учасника   -  №   0096598,   бал   учасника – 78,75;

19) Кузьменко Сергій Віталійович, код учасника - № 0069501, бал учасника – 84,375;

20) Кузьменко Тетяна Олексіївна, код учасника - № 0051858, бал учасника - 84,375;

21) Лідовець Тетяна Миколаївна, код учасника - № 0054945, бал учасника - 73,125;

22) Ліщина Тарас Петрович, код учасника - № 0086106, бал учасника - 76,5;

23) Ловінська Світлана Степанівна, код учасника - № 0049166, бал учасника – 72;

24) Педорич Станіслав Іванович, код учасника - № 0051465, бал учасника - 84,375;

25) Пукаляк Тарас Михайлович, код учасника - № 0023307, бал учасника - 81;

26) Пулькін Юрій Петрович, код учасника - № 0011406, бал учасника - 79,875;

27) Ритов Ярослав Миколайович, код учасника - №  0031423, бал учасника – 81;

28) Сисин Сергій Васильович, код учасника - № 0012696, бал учасника - 81;

29) Стороженко Юрій Володимирович, код учасника - № 0001885, бал учасника – 85,5;

30) Сухінін Сергій Вікторович, код учасника - № 0010209, бал учасника - 85,5;

31) Тишківський Сергій Леонідович, код учасника - № 0069315, бал учасника      84,375;

32) Халамай Юлія Станіславівна, код учасника - № 0069198, бал учасника - 85,5;

33) Цибульська Світлана Вячеславівна, код учасника - № 0095828, бал учасника -   82,125;

34) Чорнуха Юлія Вікторівна, код учасника - № 0072146, бал учасника -81.

Відповідно до Положення про складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів на посаду судді, затвердженого рішенням Комісії  від 03.10.2018 № 211/зп-18 (зі змінами), правильна відповідь на одне тестове запитання - 1,125 бала, неправильна - 0 балів.

Беручи до уваги некоректність варіантів відповідей на запитання № 49 відповідного переліку основ тестових запитань, Комісія вбачає необхідним зарахувати 1,125 бала 34 учасникам кваліфікаційного іспиту, яким вказане питання було згенеровано та які  надали на нього відповідь, яка, на думку Національної школи суддів України, була неправильною.

Запитання № 627 відповідного переліку основ Комісія вважає коректним.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 78, 101 Закону України  «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів на посаду судді, Комісія

вирішила:

1. Внести зміни до пункту 2 рішення Комісії від 01.08.2019 № 141/зп-19 шляхом затвердження 34 учасникам наступних кодованих результатів:

1) учасник з кодом № 0001885 - 86,625 бала;

2) учасник з кодом № 0002551 - 85,5 бала;

3) учасник з кодом № 0010209 - 86,625 бала;

4) учасник з кодом № 0011406 - 81 бал;

5) учасник з кодом № 0012696 - 82,125 бала;

6) учасник з кодом № 0014624 - 88,875 бала;

7) учасник з кодом № 0018715 - 85,5 бала;

8) учасник з кодом № 0023307 - 82,125 бала;

9) учасник з кодом № 0027520 - 76,5 бала;

10) учасник з кодом № 0029046 - 85,5 бала;

11) учасник з кодом № 0031423 - 82,125 бала;

12) учасник з кодом № 0035733 - 83,25 бала;

13) учасник з кодом № 0040659 - 81 бал;

14) учасник з кодом № 0044120 - 86,625 бала;

15) учасник з кодом № 0045565 - 84,375 бала;

16) учасник з кодом № 0046625 - 77,625 бала;

17) учасник з кодом № 0046882 - 85,5 бала;

18) учасник з кодом № 0049166 - 73,125 бала;

19) учасник з кодом № 0051465 - 85,5 бала;

20) учасник з кодом №0051858 - 85,5 бала;

21) учасник з кодом № 0054945 - 74,25 бала;

22) учасник з кодом № 0056238 - 84,375 бала;

23) учасник з кодом № 0058464 - 63 бали;

24) учасник з кодом № 0058514 - 82,125 бала;

25) учасник з кодом № 0067455 - 78,75 бала;

26) учасник з кодом № 0069198 - 86,625 бала;

27) учасник з кодом № 0069315 - 85,5 бала;

28) учасник з кодом № 0069412 - 86,625 бала;

29) учасник з кодом № 0069501 - 85,5 бала;

30) учасник з кодом № 0072146 - 82,125 бала;

31) учасник з кодом № 0086106 - 77,625 бала;

32) учасник з кодом № 0095828 - 83,25 бала;

33) учасник з кодом № 0096598 - 79,875 бала;

34) учасник з кодом № 0098529 - 88,875 бала.

2. Внести зміни до пункту 3 рішення Комісії від 01.08.2019 № 141/зп-19 шляхом затвердження 34 учасникам наступних декодованих результатів:

1) Аннишин Святослав Ігорович, код учасника - № 0014624, бал учасника - 88,875;

2) Балабай Семен Сергійович, код учасника - № 0027520, бал учасника - 76,5;

3) Бистров Сергій Анатолійович, код учасника -№ 0002551, бал учасника - 85,5;

4) Блажко Уляна Віталіївна, код учасника - № 0098529, бал учасника - 88,875;

5) Войтюк Тетяна Леонідівна, код учасника - № 0029046, бал учасника - 85,5;

6) Ганошенко Сергій Анатолійович, код учасника - № 0067455, бал учасника - 78,75;

7) Гинку Юлія Миколаївна, код учасника - № 0058514, бал учасника - 82,125;

8) Гулкевич Світлана Богданівна, код учасника - № 0045565, бал учасника - 84,375;

9) Гундяк Тарас Дмитрович, код учасника - № 0018715, бал учасника - 85,5;

10) Дем’янов Юрій Миколайович, код учасника-№ 0069412, бал учасника - 86,625;

11) Заварза Тетяна Володимирівна, код учасника - № 0046882, бал учасника - 85,5;

12) Іванова Тетяна Вікторівна, код учасника - № 0044120, бал учасника - 86,625;

13) Івасенко Соломія Михайлівна, код учасника - № 0035733, бал учасника - 83,25;

14) Клюєва Юлія Андріївна, код учасника - № 0046625, бал учасника - 77,625;

15) Козак Тарас Ярославович, код учасника - № 0058464, бал учасника - 63;

16) Корованенко Світлана Анатоліївна, код учасника - № 0040659, бал учасника – 81;

17) Кравченко Юрій Вікторович, код учасника - № 0056238, бал учасника - 84,375;

18) Кривохижа Юрій Андрійович, код учасника - № 0096598, бал учасника - 79,875;

19) Кузьменко Тетяна Олексіївна, код учасника-№ 0051858, бал учасника-85,5;

20) Кузьменко Сергій Віталійович, код учасника - № 0069501, бал учасника - 85,5;

21) Лідовець Тетяна Миколаївна, код учасника - № 0054945, бал учасника - 74,25;

22) Ліщина Тарас Петрович, код учасника - № 0086106, бал учасника - 77,625;

23) Ловінська Світлана Степанівна, код учасника - № 0049166, бал учасника – 73,125;

24) Педорич Станіслав Іванович, код учасника - № 0051465, бал учасника - 85,5;

25) Пукаляк Тарас Михайлович, код учасника - № 0023307, бал учасника - 82,125;

26) Пулькін Юрій Петрович, код учасника - № 0011406, бал учасника -81;

27) Ритов Ярослав Миколайович, код учасника-№ 0031423, бал учасника - 82,125;

28) Сисин Сергій Васильович, код учасника - № 0012696, бал учасника - 82,125;

29) Стороженко Юрій Володимирович, код учасника - № 0001885, бал учасника – 86,625;

30) Сухінін Сергій Вікторович, код учасника - № 0010209, бал учасника - 86,625;

31) Тишківський Сергій Леонідович, код учасника - № 0069315, бал учасника – 85,5;

32) Халамай Юлія Станіславівна, код учасника - № 0069198, бал учасника - 86,625;

33) Цибульська Світлана Вячеславівна, код учасника - № 0095828, бал учасника- 83,25;

34) Чорнуха Юлія Вікторівна, код учасника - № 0072146, бал учасника - 82,125.

Головуючий                                                                                                     С.В. Гладій

Члени Комісії:                                                                                                 В.І. Бутенко

                                                                                                                           О.М. Дроздов

                                                                                                                           А.О. Заріцька

                                                                                                                           М.А. Макарчук

                                                                                                                           М.І. Мішин

                                                                                                                           С.Л. Остапець

                                                                                                                           А.А. Солодков

                                                                                                                           Ю.Г. Тітов

                                                                                                                           В.Є. Устименко

                                                                                                                           Т.С. Шилова