X

Інформація про результати кваліфікаційного іспиту в межах процедури добору кандидатів на посаду судді