X

Показники, які визначатимуться методикою тестування особистих морально-психологічних якостей у межах процедури добору кандидатів на посаду судді

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03.11.2017 визначено, зокрема, такі показники, що визначатимуться методикою тестування особистих морально-психологічних якостей у межах процедури добору кандидатів на посаду судді:

 1. емоційна стабільність;
 2. контроль емоцій;
 3. контроль імпульсів;
 4. відповідальність;
 5. рішучість;
 6. дисциплінованість;
 7. кооперативність;
 8. здатність відстоювати власні переконання;
 9. комунікативність;
 10. організаторські здібності;
 11. управлінські властивості особистості.